آموزش بازاریابی صنعت ساختمان

شهر : تهران

آموزش روش های نوین بازاریابی، تبلیغات و فروش در صنعت ساختمان ویژه:
- تولید کنندگان مصالح و لوازم ساختمانی
- سازندگان و پیمانکاران
- معماران و مهندسان

جهت مشاهده این آموزش های کاربردی به سایت فکرساخت مراجعه کنید.

#مراکز_آموزشی_علمی_و_پژوهشی

×