نمایشگاه صنایع و تجهیزات

شهر : تهران

چاپ در شماره 306 پیام ساختمان ، مورخ 1396/03/27

تنها حضور در نمایشگاه مهم نیست، چگونگی حضور مهم تر است
توزیع رایگان بین تمام بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان

محصولات و خدمات :
  • هفته نامه

#نشریات_و_مراکز_اطلاع_رسانی

×