سیستم های انرژی تجدید پذیر

شهر : مشهد

مشاوره و طراحی سیستم انرژی خورشیدی .

ما آماده ارائه مشاوره و طراحی انواع سیستم های خورشیدی و مشاوره سرمایه گذاری شما هستیم.


در قالب انوع سیستم های تولید انرژی برق تجدید پذیر با اهداف و موقعیت های مختلف

1- خانگی و اداری

2- مزرعه خورشیدی

3- سیستم های منفصل از شبکه با باتری برای خود تامین بودن

4- سیستم های پمپ آب خورشیدی

5- مولد های پرتابل خورشیدی

#صنایع_الکتریکی_روشنایی_لامپ

×