خلافی ساختمان درمشهد, مبلغ خلافی ساخت به شهرداری

شهر : مشهد

اخذ خلافی ساختمان در مشهد مشاوره و راهنمایی در جهت تخلفات ساختمانی در مشهد پرداخت قسطی جرایم ماده صد اخذ پروانه ساختمانی در مشهد اخذ سقف اضافه درمشهد اخذ اضافه بنا ( متراژ) در مشهد دفتر پیشخوان درمشهد دفتر فنی مهندسی درمشهد کلیه امور ساختمانی و شهرداری توسط دفتر فنی مهندسی 181

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×