تابلو برق

شهر : تهران

طراحی و ساخت تابلوهای برق صنعتی
بورس لوازم برق صنعتی
طراحی و ساخت تابلو برق های صنعتی
نصب و راه اندازی تابلو برق های صنعتی
ساخت و مونتاژ تابلو برق های صنعتی
ساخت تابلوهای توزیع تا قدرت 2500A
ساخت تابلوهای کنترول ( فرمان )
ساخت تابلوهای اصلاح ضریب ( بانک خازن )
ساخت تابلوهای ایستاده طرح ریتال و پیچ مهره
طراحی و ساخت انواع سیستم های الکترونیک کنترول
طراحی و ساخت انواع سیستم های ابزار دقیق
طراحی و ساخت انواع سیستم های مانیترینگ
طراحی و ساخت انواع سیستم های PLC
تولید و فروش تابلوهای بالابر
تولید و فروش تابلوهای برق صنعتی
تولید و فروش تابلوهای اصلاح ضریب

#تابلو_برق

×