ساندویچ پانل دیپلمات

شهر : تهران

قیمت : 1,200,000 ريال

پانل دیپلمات با دو خط تمام اتوماتیک پیوسته (Continuous) با توان تولید روزانه 4000 متر مربع در خدمت مردم ایران زمین.
ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل دیواری
ساندویچ پانل ییچ مخفی

#ساندویچ_پانل

×