طراحی و ساخت و اجرا

شهر : تهران

چاپ در شماره 320 پیام ساختمان ، مورخ 1396/07/22

هواکش های سانتریفیوژ / اکسیال /بگ فیلتر/سیکلون/مولتی سیکلون / هودهای صنعتی/کانال های گالوانیزه و استیل/موتورهای ضد انفجار ex / پرده هوا

محصولات و خدمات :
  • هواکش های سانتریفیوژ / اکسیال /بگ فیلتر/سیکلون/مولتی سیکلون / هودهای صنعتی/کانال های گالوانیزه و استیل/موتورهای ضد انفجار ex / پرده هوا

#تجهیزات_تاسیساتی

×