نمایشگاه بین المللی عایق ها

دهمین سال برگزاری نمایشگاه بین المللی سیمان ، بتن ، قیر و آسفالت ، عایق ها و تجهیزات وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
بهمن ماه 1397
مجری برگزاری : شرکت آسیا پاسارگاد خاورمیانه

#برگزارکنندگان_نمایشگاه

×