بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه.بیمه آسیا

دوستانی که قصد ساخت و ساز را دارید،آیا از شرایط بیمه مسئولیت خبر دارید.
میدانید که اگر اتفاقی برای کارگر بیفتد ،علاوه بر اینکه هزینه پزشکی و مسئولیت نقص عضو و فوت بر عهده شماست بیمه تامین اجتماعی نیز شما رو جریمه میلیونی خواهد کرد؟؟
میدانید که خود شما تحت پوشش بیمه مسئولیت نیستید مگر اینکه پوشش مربوطه را انتخاب کنید؟
بیمه های مسئولیت سازندگان ابنیه بیمه آسیا ،پوششهای کامل ،کیفیت برتر ،قیمت مناسب..
آدرس:تبریز-خ آزادی-ایستگاه ساختمان سنگی -بیمه آسیا-نمایندگی پورنعمت
09146121288-34782877

#بیمه

×