فوم بتن پاسداران

قیمت : 180,000 ريال

کف سازی فوم بتن
سبک سریع ارزان
4 سیمان در متر مکعب
کروم بندی لیزری
سطح تراز
09125874014

#فوم_بتن

×