خط سلف سرویس

شهر : شهریار

در رستورانهای مختلف مخصوصا رستورانهای اداری و سازمانی به جهت سرو غذا از خطوط سلف سرویس استفاده میشود که شامل کانتر های مختلف میباشد .
کانتر گرم برای سرو غذاهای گرم شامل برنج ها و خورشتها و غیره
کانتر سرد برای سرو غذاهای سرد ،سالادها ، نوشابه ها و ماست و غیره
کانتر های ساده
کانترهای قاشق و چنگال و نان
ریل برای حرکت سینی در مسیر خط سلف سرویس
عطسه گیر که شیشه یا ورق است برای جلو گیری از نفوذ مواد بیرونی به کانتر سلف سرویس
رف برای گذاشتن سینی بر روی کانتر

#هود_سینک_اجاق_گاز_و_تجهیزات_آشپزخانه

×