همراه گزارش روزانه پروژه

با اپلیکیشن DRP و سایت Https://pge-co.ir
همیشه اطلاعاتتان در اختیارتان خواهد بود.
ثبت گزارش روزانه پروژه بر روی موبایل (مصالح - کارگر روزمزد - ماشین آلات - هزینه های تنخواه - صورت وضعیت)
لینک دانلود : http://pge-co.ir/app.apk

#نرم_افزار

×