فیتینگ برنجی

شهر : تهران

فیتینگ 3/4 برنجی

این نوع فیتینگ که از آلیاژ برنج میباشد برای نصب به عنوان ورودی و خروجی مخازنی استفاده می شوند که داخل

آن مخزن قصد نگهداری مایعاتی به غیر از اسید را داشته باشند
فیتینگ 2 اینچ برنجی

این نوع فیتینگ که از آلیاژ برنج میباشد برای نصب به عنوان ورودی و خروجی مخازنی استفاده می شوند که داخل

آن مخزن قصد نگهداری مایعاتی به غیر از اسید را داشته باشندفیتینگ برنجی ضد زنگ / اتصال برنجی / کانکشن برنجی و پلی اتیلن

#منابع_ذخیره_آب

×