ارائه دهنده خدمات مهندسی. مالی و ثبتی

شهر : تهران

چاپ در شماره 323 پیام ساختمان ، مورخ 1396/9/4

طراحی و تهیه نقشه

محصولات و خدمات :
  • طراحی و تهیه نقشه
  • طراحی نمای سه بعدی
  • طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و نمای ساختمان
  • اخذ جواز ساخت و پایان کار
  • انجام کلیه امور ثبتی
  • انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی

#مهندسان_مشاورو_ناظر_1

×