گروه تخصصی نگهداری استخر در تهران

شهر : تهران

قیمت : 25,000,000 ريال

DR POOL GROUP

گروه دکتر استخر
مشاوره ، بازدید ، کارشناسی
بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی
عیب یابی ، سرویس دوره ای
کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های :
پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی در ایران

کلرزنی آب استخر
کلرزنی آب استخر درحال حاضر عامل اصلی گندزدایی آب استخر های شنا و پارک های آبی می باشد. و بیشترین مصرف را در گندزدایی آب و فاضلاب دارد. در ابتدا کاربرد این ماده به آب خام ورودی به تصفیه خانه و آب ورودی به صافیها، تانکهای ذخیره و لوله های آب افزوده میشد و به مرور که گندزدایی آب مورد توجه قرارگرفت به آب خروجی از صافیها نیز کلر زده شد. کلر و ترکیبات آن خیلی زیاد برای گندزدایی آب های آشامیدنی ، بمخصوص در آمریکا ، بکار میرود هنگامی که کلرزنی بخوبی شناخته و بکاررود، روشی است عملی، بیخطر و مؤثر برای نابود ساختن ارگانیسمهای بیماریزا ، ضمنا برای کنترل و اکسیداسیون آهن ، منگنز و هیدروژن سولفوره و کنترل مزه، بوها و رنگها وتوده های شناور موجودات زنده مؤثر است.

از جمله این ترکیبات هیپوکلریت سدیم و کلسیم ، کلرآمین ها که در اثر واکنش کلر با آمونیاک تولید می شود، دی اکسید کلرو کمپلکس های مولد کلر نظیر سیانورات های کلره شده است. به جز کلر از ازن نیز برای گندزدایی استفاده می شود. در ادامه به مقایسه ای بین کلر و ازن پرداخته می شود.

واکنش کلرزنی آب استخر
متداول ترین روش گندزدائی آب استخر در حال حاضر استفاده از کلر و مشتقات مختلف آن است. با توجه به هزینه کم،اثربخشی وکاربرد آسان کلر، این ماده گندزدا و ترکیبات آن از سال 1908به عنوان یک ماده گندزدا جهت مصارف آب مطرح شد. ایالات متحده آمریکا از اولین کشورهایی است که گندزدایی آب و رعایت استانداردهای آب را ضروری دانست.
بنابر این هر چنداستفاده از کلر برای گندزدائی استخرهای شنا بدلیل ارزان بودن آن در ایران رواج دارد.
ولی این روش بدلیل معایب و مشکلاتی که دارد بمرور زمان کنار گذاشته می شود.

اثرات کلرزنی آب استخر
گندزدائی
حذف مواد آلی ازت دار از جمله آمونیاک
کنترل مزه و بوی آب
حذف هیدروژن سولفید
کاهش و حذف غلظت آهن ، منگنز و سولفید هیدروژن در نقطه شکست و حذف آمونیاک و سایر مواد آلی ازت دار حذف رنگ آب
کنترل لجن و کنترل رشد پلانکتون های منابع نگهداری آب
کنترل باکتری های کاهش دهنده آهن، منگنز و سولفات
کاهش بار میکروب های صافیها
کسیداسیون مواد آلی
عامل اکسید کننده در کنترل و کاهش بو و مزه
یک میکروب کش موثر ،کلر در غلظتهای کم خاصیت باکتریکش خیلیزیادی داشته و بعلاوه سرعت گندزدایی با کلر بخصوص در تصفیه آب در جایی که آب تصفیه شده را برای مدتی در حدود چند ساعت تا چند روز ذخیره مینمائیم، کافی است. همچنین کلر باقیمانده در آب ، از رشد مجدد باکتری ها در آب تصفیه شده ممانعت مینماید.
کمک به جداسازی چربی ها
حذف مواد رنگی و رنگ آب
کنترل اذیت و آزار مگسهای صافی
پاکسازی سنگهای سیستم هوازی
کنترل تشکیل تودههای لزجی ژلاتینی در برج خنک کننده
کمک در کنترل کف هضم کننده ها

گروه دکتر استخر زیر مجموعه و دپارتمان خدمات گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه : مجری مجاز استخر سونا جکوزی در ایران و کشورهای همجوار میباشد

#هود_سینک_اجاق_گاز_و_تجهیزات_آشپزخانه

×