مخزن کندانس

شهر : تهران

قیمت : 25,000,000 ريال

گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه
فعالیت خود را از سال 1385 در زمینه : مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ،
تجهیز و اجرای کامل پروژه های: استخر ، جکوزی ، آبنما ، پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی
اتاق ماساژ ، تونل مه
سونای خشک ، سونای بخار ، سونای نمک ، سونای برف
حمام سنتی ، حمام ترکی
در ایران و کشورهای همجوار آغاز و هم اکنون با گروه فنی و مهندسی مجرب
و اکیپ های اجرایی مختلف در زمینه های فوق مشغول به فعالیت میباشد

گروه بازرگانی نقیب سازه
فعالیت خود را از سال 1387 در زمینه : واردات ، مشاوره ، محاسبه ،
فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های :
پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی در ایران آغاز و هم اکنون با گروه بازاریاب و فروش مجرب و اکیپ های نصب و خدمات پس از فروش آموزش دیده در زمینه های فوق مشغول به فعالیت میباشد

مخزن کندانس :
مخزن کندانس مخزنی است برای ذخیره سازی آب برگشتی حاصل ازتقطیربخاردرتجهیزات تبادل حرارت قرارمی گیرد.مخزن کندانس رامی توان مخزن ذخیره بویلربخاردرزمان قطع احتمالی آب نیز فرض نمود.آب جبرانی سیستم نیزازطریق همین مخزن کندانس تامین شده واختلاط آب جبرانی با کندانس دراین مخزن مانع شوک های حرارتی وارده به دی اریتور می شود.
درراه اندازی دیگها ی بخارازدومخزن کندانس ومخزن بلودان استفاده می شود.مخزن کندانس درانتها ی مسیر بخاراستفاده قرارمی گیردوبخارکندانس شده درخط لوله را به سمت این مخزن هدایت کرده وبه عنوان تامین کننده آب دیگ بخاراستفاده می شود.آب مخزن کندانس ناخالصی ها ودمای بالایی دارد وازایجاد تنش در دیگ جلوگیری می کند.

اصول کارکرد مخزن کندانس :
درمخزن کندانس آب وارد شده ازیک سیستم فشار شکن داخلی مخزن عبورمی کند وفشارآن به حداقل میزان ممکن می رسدلذا هرچه فشارآب ورودی به مخزن کندانس بیشتر باشد درصد تبدیل شدن آن به بخار افزایش خواهد یافت. درمخزن کندانس آب تحت فشاردرمجاورت اتمسفرتبدیل به بخارشده وقسمت عمده آن جهت ورود به سیکل تولید بخارمورداستفاده قرارمی گیرد.

کاربرد مخزن کندانس :
آب موجود درسیستمهای بخارنیازی به رسوبگیری و تصفیه وپیش گرم نمودن نداشته ومهندسان خطوط بخار را طوری طراحی می کنند که درانتهای بخار وپس ازاخذ انرژی کامل بخاردردستگاها،بخاررابصورت کندانس با تله بخارجمع آوری نمودوسپس سیکل تولید بخاربازمی گرداندوبه دلیل اینکه آب کندانس برگشتی دچارفشارمی باشدلذالازم است وارد مخزن کندانس گردد.

دلایل استفاده ازمخزن کندانس :
دلیل اصلی استفاده ازمخزن کندانس تبدیل بخاربه آب می باشد تا بتوان از بخارمجددا برای مصارف این بخار به آب،آب را به ابتدای سیکل بازگردانیم.

لوله کشی مخزن کندانس :
AWT IMAGE

جنس مخزن کندانس:
جنس مخزن کندانس از ورق st-37 فولاد مبارکه با آبکاری گالوانیزه گرم می باشد.

ضخامت ورق مخزن کندانس :
ضخامت ورق مخزن کندانس براساس ضریب خوردگی تعیین می گردد.

ظرفیت مخزن کندانس :
استاندارد ظرفیت مخزن کندانس برابربا ظرفیت تولید بخاردرعرض یک ساعت می باشد.
ظرفیت مخزن کندانس از 1000 لیتر تا 6000 لیتر می باشد.

راهنمای خرید مخزن کندانس :
1-درزمان سفارش خرید مخزن کندانس، نسبت به قطرمنبع و ابعاد منبع و امکان عبور از درب موتورخانه و فضای ابعادی مناسب
جهت نصب و بهره برداری توجه کافی داشته باشید.درصورتی که مخزن کندانس ابعاد دیگری مورد نیازباشد ابعاد آنرا قبل ازسفارش تعیین نمایید
2-محل نصب بوشن ها واندازه پایه براساس نیازمشتری قابل تغییرمی باشد.
3-نصب دریچه بازدید (منحول) برای مخزن کندانس الزامیست.

نکات فنی در مورد مخزن کندانس:
1-برای جلوگیری ازافزایش فشاردر مخزن کندانس بایدونت نصب کرده و به فضای بیرون موتورخانه منتقل کنیم.
2- مخزن کندانس درجایی نصب شود که امکان تعویض هوا باشد.
3- مخزن کندانس درجایی نصب شودکه درآنجا کف شوی داشته باشد.
4- مخزن کندانس درجایی نصب شودکه در اطراف آن به اندازه لازم فضای کافی داشته ، تا بتوان بطورادواری بازدید گردد.

#هود_سینک_اجاق_گاز_و_تجهیزات_آشپزخانه

×