منبع انبساط

شهر : تهران

قیمت : 25,000,000 ريال

گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه

فعالیت خود را از سال 1385 در زمینه : مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ،
تجهیز و اجرای کامل پروژه های: استخر ، جکوزی ، آبنما ، پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی
اتاق ماساژ ، تونل مه
سونای خشک ، سونای بخار ، سونای نمک ، سونای برف
حمام سنتی ، حمام ترکی
در ایران و کشورهای همجوار آغاز و هم اکنون با گروه فنی و مهندسی مجرب
و اکیپ های اجرایی مختلف در زمینه های فوق مشغول به فعالیت میباشد

گروه بازرگانی نقیب سازه

فعالیت خود را از سال 1387 در زمینه : واردات ، مشاوره ، محاسبه ،
فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های :
پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی در ایران آغاز و هم اکنون با گروه بازاریاب و فروش مجرب و اکیپ های نصب و خدمات پس از فروش آموزش دیده در زمینه های فوق مشغول به فعالیت میباشد

منبع انبساط :
یک مخزن کوچکی است که ازآن برای کنترل انبساط حجمی آب موجود درسیستمهای تاسیساتی برای افزایش دما تعبیه می شود.

انواع منبع انبساط:
بطورکلی منابع انبساط بنابرنوع فشارکاری به دو دسته تقسیم می شود .
1-منبع انبساط باز
2-منبع انبساط بسته

منبع انبساط باز :
منبع انبساط بازیک منبع بازاست که امکان انبساط وانقباض آب را فراهم می نماید.آب موجود درلوله کشی ها وچرخه تاسیسات ساختمان ،بعد ازحرارت ایجاد شده توسط مشعل دردیگ ،منبسط شده وحجم آن افزایش وایجاد فشارمی کند.برای خنثی کردن فشارباید از یک منبع بنام منبع انبساط باز که دربالاترین ارتفاع ساختمان قرار می گیرد استفاده نمود.

اصول کارکرد منبع انبساط باز :
منبع انبساط دارای چهار لوله اتصال است .
1- لوله رفت آب سرد (پرکن): آب شهروارد منبع انبساط شده ومقدار آن توسط شیرفلوتر قطع و وصل می شود
2- لوله رفت آب به دیگ: واریزآب کسری سیستم زمانی که حجم آب پایین است صورت می گیرد.
3- لوله برگشت آب از دیگ :برگشت آب اضافی سیستم بداخل منبع انبساط زمانی که حجم آب افزایش می یابد .
4- لوله سرریز: سرریزبالاترازلوله آب سرد(پرکن )قرار دارد زمانی که حجم آب منبع پرشده باشدو فضای خالی نداشته باشد
و یا شیر فلوترخراب باشدسرریز می گردد.

کاربرد منبع انبساط باز:
منبع انبساط بازدرارتفاعی بالاترازدیگ نصب می شود وحجم اضافی ناشی ازانبساط،برای ورود به منابع ازلوله رابط بین دیگ ومنبع بالا رفته وفشاری معادل ارتفاع ستون آب بالا رفته را به کل سیستم اعمال میکند.

مزایای منبع انبساط باز :
1-منبع انبساط باز ارزانترازمنبع انبساط بسته می باشد .
2-تعمیرونگهداری آسانتری نسبت به منبع انبساط بسته دارد .
3-ضریب اطمینان بیشتری نسبت به منبع انبساط بسته دارد.
4-عملکرد منبع انبساط باز ساده بوده واحتمال خرابی آن بسیار کم است.

دلایل سرریز شدن آب از انبساط باز :
1-سوراخ شدن منابع تامین آبگرم بهداشتی (منبع دوجداره یا کویل منابع کویلدار )
2-کوچک بودن منبع انبساط وافزایش بیش ازاندازه دمای آب دیگ
3-خراب شدن شیرفلوتر درمنبع انبساط باز

جنس منبع انبساط باز :
جنس منبع انبساط باز از ورق st-37 فولاد مبارکه با آبکاری گالوانیزه گرم می باشد.

ضخامت ورقهای منبع انبساط باز :
ضخامت ورق منبع انبساط باز براساس ضریب خوردگی تعیین می گردد.
ضخامت ورق منبع انبساط باز از 2میلیمتر تا 6 میلیمتر تولید می گردد.

ظرفیت منبع انبساط باز :
ظرفیت منبع انبساط باز از 100لیترتا 3000 لیتر می باشد.

محاسبه حجم انبساط باز :
برای محاسبه باید قدرت حرارتی دیگ بر حسب کیلوکالری را بر عدد 423 تقسیم می کنیم تا ظرفیت حجم منبع انبساط بر حسب لیتربدست آید.
V=Q /423

راهنمای خرید منبع انبساط باز :
1-درزمان سفارش خرید نسبت به ابعاد طول *عرض * ارتفاع توجه کافی داشته باشید .
درصورتی که منبع انبساط با ابعاد دیگری مورد نیازباشد ابعاد آنراقبل ازسفارش تعیین نمایید
2-در صورت نیاز فاصله بوشنها وسایز بوشنها از طرف خریدار تعیین می گردد.

نکات فنی درمورد منبع انبساط باز :
1-در مسیرلوله های اتصالی منبع انبساط بازبه دیگ نباید به هیچ عنوان شیر قطع و وصل نصب شود
چون در صورت نصب شیرامکان دارد ناخواسته شیر بسته شود و باعث ترکیدن دیگ شود.
2-با عایقکاری مناسب منبع انبساط بازمی توان تا حد قابل توجهی در هزینه ها ی تامین انرژی مشعل و دیگ صرفه جویی کرد.
3-در فصل سرما باید دو یا سه بار به انبساط باز سرکشی کرد وازعایق بودن وسالم بودن شیرفلوتر اطمینان حاصل شود.منبع انبساط بسته :
منبع انبساط بسته یک منبع بسته است این منبع درسیستم های گرمایش با دمای آب زیاد (بیش از دمای جوشش آب در فشار جو)و نیزدرمواری که به علت محدودیت یا به هردلیل نتوانیم ازمنبع انبساط بازاستفاده کنیم بکارمی رود.منبع انبساط بسته می تواندهرجای ساختمان قرارگیردوبا هوای آزاد ارتباط ندارد .

کاربرد منبع انبساط بسته :
1-ایجادهدافزاینده ویا کاهنده شتاب جرم آب موجوددرخط لوله هنگام باز یا بسته بودن شیرهای دیگ بخار
2-یک مخزن که آب موجود درآن توسط دیگ بخاردرهنگام افزایش بارقبل از شتاب گرفتن آب موجوددرخط لوله استفاده می گردد.
3-کاهش اثرات ضربه قوچ

مزایای منبع انبساط بسته :
1-لازم نیست منبع انبساط بسته در نقطه بالایی نصب شود.
2-کاهش اتلاف حرارت به علت عدم ارتباط با هوای سرد محیط
3-کاهش حجم لوله کشی و جوابگویی برای فشارهای بالاتر از 3 بار
4-عدم بروزخوردگی به علت نداشتن ارتباط با اکسیژن هوا

جنس منبع انبساط بسته :
جنس منبع انبساط بسته از ورق st-37 فولاد مبارکه با آبکاری گالوانیزه گرم می باشد.

ضخامت ورقهای منبع انبساط بسته :
ضخامت ورق منبع انبساط بسته براساس فشار کاری وضریب خوردگی تعیین می گردد.

ظرفیت منبع انبساط بسته :
ظرفیت منبع انبساط بسته از 200لیترتا 1500 لیتر می باشد.

محاسبه حجم انبساط بسته :
حجم انبساط بسته برحسب گالنV =
حجم آب در سیستمVS = V=VS*A/100 فرمول
ضریب تعیین ظرفیت منبع انبساط A=

راهنمای خرید منبع انبساط بسته :
1-درزمان سفارش خرید نسبت به ابعاد قطرمنبع وابعاد منبع توجه کافی داشته باشید.
درصورتی که منبع انبساط با ابعاد دیگری مورد نیازباشد ابعاد آنرا قبل ازسفارش تعیین نمایید وبرای انتخاب ابعادواندازه ها به کاتولوگ مراجعه شود.
2-در صورت نیاز فاصله بوشنها وسایز بوشنها از طرف خریدار تعیین می گردد.

#هود_سینک_اجاق_گاز_و_تجهیزات_آشپزخانه

×