ساخت مراکز بهداشتی و درمانی(دکتر برزو سالک)

شهر : تهران

چاپ در شماره 325 پیام ساختمان ، مورخ 1396/10/2

مدیر گروه شرکت های نبض و درمان

محصولات و خدمات :
  • مشاوره و اجرای زیر بنای مراکز درمانی و بهداشتی
  • مشاوره و اجرای زیر بنای مراکز درمانی و بهداشتی

#سایر_موارد_مربوط_به_گوناگون

×