استخر

شهر : تهران

قیمت : 25,000,000 ريال

DR POOL GROUP

گروه دکتر استخر

مشاوره ، بازدید ، کارشناسی
بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی
عیب یابی ، سرویس دوره ای
تعمیر و نگهداری پروژه های :
پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی
در تهران ، البرز و شمال ایران

درمان افسردگی فصلی (اختلال عاطفی فصلی (SAD)) توسط یونیزاسیون منفی هوا

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط محققین، اثرات درمانی یونیزاسیون منفی هوا به عنوان یک درمان غیر دارویی و تجربی برای درمان اختلال عاطفی فصلی (نوعی افسردگی فصلی) (SAD) و افسردگی خفیف مورد استفاده قرار می گیرد. البته تحقیقات نشان می دهد که دوز بالایِ یونیزاسیون منفی هوا بهتر از دارو عمل می کنند اما در، دوزهای پایین اینطور نیست.
در درمان اختلال عاطفی فصلی (SAD) یک مطالعه کنترل شده تصادفی (RCT) برای مقایسه دوز بالا و دوز پایین برای بررسی میزان تاثیر نور درمانی توسط جریان یونیزاسیون منفی هوا انجام شده است؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که نتایج بهبودی پس از درمان با نور روشن برابر با 57.1 درصد و درمان با یون های با چگالی بالا برابر با 49.7 درصد و همچنین نتایج درمان با یون های با چگالی پایین برابر با 22.7 درصد است.
RCT یک تحقیق قدیمی تر است که در نتایج آن یونیزاسیون منفی هوای موثر برای درمان افسردگی فصلی (SAD) را 2.7x106 یون بر سانتی متر مکعب بیان کرده است. بنابراین طبق تحقیقات انجام گرفته در سال 2007؛ استفاده از یونیزاسیون منفی هوا می تواند برای درمان اختلال عاطفی فصلی (SAD) موثر واقع شود.
در RCT به تاثیر کوتاه مدت نور روشن، یک محرک شنوایی و یون های منفی با چگالی بالا و پایین در خلق و خو و هوشیاری بزرگسالان با افسردگی خفیف و همچنین بزرگسالان غیر افسرده پرداخته شد و دریافتند که سه محرک اول شامل محرک های شنوایی، نور روشن و یون منفی با چگالی بالا؛ همگی در تغییرات خلق و خوی افراد افسرده و غیر افسرده تغییر ایجاد می کنند. اما یون منفی با چگالی کم این اثر دارویی را درخود ندارد.
از سال 2009 استفاده از ژنراتورهای یون منفی آغاز شد. مطالعات انجام شده در سال 2010 نشان داد که تفاوت بین درمان یون با چگالی بالا و دارونما (نور قرمز کم رنگ و یون های با چگالی کم) از نظر آماری معنی دار نبود. نتایج این مطالعات بیانگر این بود که درمان اختلال عاطفی فصلی (SAD) با نور سفید بهتر از درمان با یون های منفی است.
مایکل ترمن، استاد روانشناسی بالینی در گروه روانپزشکی دانشگاه کلمبیا، مطالعاتی در رابطه با افسردگی فصلی (SAD) انجام داده است و برای پی بردن به مکانیسم اثربخشی درمان بیماری اختلال عاطفی فصلی (SAD)، دستگاه های یون منفی در نظر گرفته بود که شرایط تابستان را در فصل زمستان بازسازی می کرد.
او تاکید کرد اگرچه برخی از دستگاه های تصفیه کننده هوا، تکنولوژی یون های منفی را به کار گرفته اند؛ اما دوز یون تحویل داده شده توسط این دستگاه ها بسیار کمتر از آن بود که در درمان اختلال عاطفی فصلی (SAD) و افسردگی خفیف مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین افزایش این دوز موجب می شود یونیزاسیون منفی هوا در درمان درمان اختلال عاطفی فصلی (SAD) بسیار مؤثرتر عمل کند.


#هود_سینک_اجاق_گاز_و_تجهیزات_آشپزخانه

×