انواع فیلتر های شنی

شهر : تهران

قیمت : 25,000,000 ريال

گروه دکتر استخر

انواع فیلتر شنی

فیلتر شنی (صافی شنی) بعنوان اولین مرحله تصفیه در سیستم ها ی تصفیه آب صنعتی جهت حذف ذرات معلق فیزیکی بیولوژیکی موجود در آب تا قطر 50 میکرون می باشد فیلترهای کربنی معمولاً بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه آب قرار می گیرند. بدنه فیلترهای شنی از جنس استیل، FRP و یا کربن استیل با پوشش رنگ اپوکسی می باشد و سیلیس با دانه بندی های مختلف درون این مخازن بسترگذاری می شوند. این فیلترها هر چند وقت یکبار با توجه به میزان مواد جامد موجود در آب اشباع شده و نیاز به شستشوی معکوس ( back wash ) دارند. فرایند شست و شوی معکوس می تواند به صورت دستی ، نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک باشد.
انواع فیلتر های شنی :
- فیلتر شنی تحت فشار
- فیلتر شنی ثقلی کند
- فیلتر شنی ثقلی تند
فیلترهای شنی تحت فشار:
قسمت های تشکیل دهنده یک فیلتر شامل بستر ماسه ای، تجهیزات جمع آوری آب صاف شده، تجهیزات شستشوی فیلتر و جمع آوری پساب شستشو می باشد.
این فیلترها از یک استوانه ی فلزی تشکیل شده که در دو انتها به عدسی ختم می شود و به ابعاد مناسب با آب دهی ساخته می شود.
این فیلترها هم بصورت عمودی و هم بصورت افقی ساخته می شوند. قطر فیلترهای عمودی استاندارد از حدود 0.5تا 3 متر و ارتفاع آن بین 0.7الی 1.5 متر می باشد. البته فیلترهای عمودی به خاطر آنکه در تمام راستای ارتفاع آنها عمل تصفیه فیزیکی انجام می گیرد به فیلترهای افقی ترجیح دارند. فیلترهای تحت فشار دارای دریچه مناسب برای داخل کردن شن و ماسه و بازدید و یا خارج کردن شن و ماسه در مواقع لزوم هستند. این فیلترها دارای شیر آب ورودی، شیر خروج آب صاف، شیر ورود آب شستشو، شیر تخلیه و خروج آب شستشو هستند. در بالاترین نقطه ی صافی، یک شیر تخلیه ی هوا وجود دارد که ممکن است به طور خودکار عمل نماید. علاوه بر وسایل بالا، صافی ممکن است دارای فشارسنج و کنتور آب و دستگاه سنجش افت فشار باشد.
بدنه این فیلترها (تحت فشار)، استوانه ای شکل و از فولاد بر اساس استاندارد های معتبر ساخته شده است و دارای دو دریچه بازدید بوده و برای جلوگیری از خوردگی، کلیه سطوح مجاور با آب داخل مخزن دستگاه از دو لایه رنگ اپوکسی و کلیه سطوح بیرونی دستگاه که در مجاورت هوا قرار دارند با رنگ روغنی پوشش داده می شود. فشار استاندارد در این فیلترها بین 7-3 اتمسفر می باشد.
نحوه شستشوی فیلتر های تحت فشار:
پس از مدت زمانی که از بهره برداری این فیلترها بگذرد، فیلترها نیاز به شستشو دارند. این زمان بستگی به کیفیت و میزان آب تصفیه شده دارد. در این حالت لایه ماسه ای فیلتر، گرفته شده و خوب عمل نمی کند. در این حالت که معمولا بر اساس تجربه و یا افت فشار داخل فیلتر مشخص می گردد، فیلتر نیاز به شستشو دارد که با جریان دادن هوا و سپس آب در عکس جهت فیلترکردن، به ترتیب زیر انجام می گیرد:
· شیر آب خام ورودی به فیلتر بسته می شود.
· شیر خروج آب صاف نیز بسته می شود.
· شیر تخلیه ی هوا باز می شود و هوا به میان ذرات ماسه دمیده می شود تا ماسه ها چسبندگی خود را از دست بدهند.
· شیر خروجی آب شستشو باز می شود.
· شیر ورودی آب شستشو باز می شود و عملیات شستشوی ماسه ها با آب تمیز شروع می گردد.
فیلتر شنی ثقلی کند:
صاف سازی با صافی های شنی کند شامل عبور آب از یک صافی دارای بستر شنی با نیروی گرانش زمین و سرعت صاف سازی بسیار کم، بدون استفاده از مواد منعقد کننده می باشد. طرز قرار گرفتن بستر به این ترتیب است که شن های درشت تر در پایین و ماسه های ریزتر در بالاترین قسمت قرار می گیرند.
آب عبوری از بستر حاوی مواد معلق، کلوئیدی، میکروارگانیسم های مختلف و نمکهای محلول است که در طی عبور از عمق 40 تا 60 سانتی متری بستر آنها را به جا می گذارد و آب پس از این عمق حاوی مقادیر کمی نمکهای معدنی ساده و نسبتا ً بی ضرر است.
فیلترهای شنی کند نیازمند سرمایه اولیه و فضای زیاد هستند به علاوه در شرایطی که آب ورودی به فیلتر دارای کدورت زیاد باشد با توجه به گرفتگی سریع سطح آن تمیز کردن فیلتر در فاصله های زمانی کم ضروری است.
حذف ذرات توسط صافی شنی کند با راندمان بسیار خوبی انجام می شود. در صورت استفاده از این فیلترها، نیازی به انعقاد شیمیایی و ته نشینی قبلی نمی باشد. این فیلترها فاقد سیستم شستشوی معکوس بوده و به جای آن از تعویض دوره ای لایه ای از ماسه استفاده می شود.
حذف ذرات در این صافی ها با تشکیل یک لایه نازک بر روی سطح بستر صافی شنی انجام می شود.این لایه فعال بیولوژیکی، از میکروارگانیسم ها و ماکروارگانیسم ها زنده یا مرده تشکیل می شود. با ادامه پیدا کردن بهره برداری از صافی شنی کند، به دلیل افزایش تجمع مواد و رشد بیولوژیکی ارگانیسم ها بر روی سطح صافی، افت فشار صافی افزایش می یابد. وقتی افت فشار به حد بهره برداری 1الی 2متر رسید، صافی از سرویس خارج می شود.
پیش از برگرداندن آن به خط سرویس معمولا با تراشیدن لایه ای به ضخامت حدود 2سانتی متر از روی صافی لایه تشکیل شده بر روی صافی تمیز می شود.پس از این که چندین بار از سطح صافی لایه تشکیل شده برداشت شد و ارتفاع بستر شنی داخل آن به حداقل ارتفاع قابل قبول رسید، لازم است که شن برداشت شده با شن تمیز جایگزین شود.
کاربرد صافی های شنی کند:
· برای تصفیه آب های حاوی جامدات معلق
· برای حذف آهن و منگنز قابل رسوب پس از عمل هوادهی روی آب های زیرزمینی
· تصفیه آب های سطحی با کدورت متوسط
مکانیسم های تصفیه در صافی شنی کند:
برخی از فرآیندهایی که در تصفیه با صافی شنی کند استفاده می شود عبارتند از:
- غربال شدن
- ته نشینی
- نیروهای اینرسی
- سانتریفوژ
- انتشار یا حرکت شناوری
- نیروی واندروالس
- جذب الکترواستاتیکی
- چسبندگی یا پیوستگی اکسیداسیون های بیولوژیکی و شیمیایی
فیلترهای شنی ثقلی تند:
فیلترهای ثقلی شنی تند، متداول ترین روش فیلتر کردن آب می باشند. در شرایط بهینه ترکیبی از فرآیندهای انعقاد،لخته سازی،ته نشینی و صاف سازی شنی می تواند تک یاخته های بیماریزایی را که دارای کیست مقاوم در مقابل کلرزنی می باشند را تا 99.99%حذف نمایند.
مصالح فیلتر، ماسه از جنس سنگ سیلیس با درجه ی خلوص 98 درصد می باشد.اندازه دانه ها از 0.35 تا 1میلی متر و یا حتی بیشتر و اندازه موثر از 0.45 تا 0.55 میلی متر تغییر می کند. این اندازه کوچک موجب جداسازی تمامی مواد معلق در سطح فیلتر می گردد به علاوه لایه ای از ارگانیسم های بیولوژیکی در سطح مشترک تماس بین آب و شن به وجود می آید.
کف فیلترها را معمولا از بتون یا مواد پلاستیکی و غیره می سازند و در هر مترمربع آن، 60 تا 90 عدد نازل پلاستیکی جهت خروج آب صاف ، قرار داده می شودکه انتهای آن ها داخل آب صاف شده ی زیر فیلتر قرار دارد.
پس از مدتی که فیلتر کار می کند فشار کاهش می یابد و باید شستشوی معکوس انجام شود.
کاربرد صافی ماسه ای تند:
· پس از هوادهی به منظور جداسازی اشکال نامحلول آهن و منگنز
· تصفیۀ آب رودخانه های با کدورت بالا پس از واحدهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی
· تصفیۀ آب رودخانه های با کدورت بالا به عنوان پیش تصفیه قبل از صافی ماسه ای کند
· تصفیۀ آبهای با کدورت پایین مثل دریاچه ها و رودخانه ها. در این روش گندزدایی بعد از عمل صاف سازی ضروری است
مقایسه فیلترهای تحت فشار و ثقلی
به دلیل قیمت بالای ساختمان محفظه تحت فشار، فیلترهای تحت فشار به صورت تیپ، تنها در تصفیه خانه های کوچک آب و عموما" در کارخانه ها کاربرد دارند در حالی که فیلترهای ثقلی کاربردهای گسترده تری دارند. به هرحال استفاده از فیلترهای تحت فشار برای تصفیه آبهای سطحی و برای اجتماعات شهری دارای نقطه ضعف هایی است که نمی توان آن ها را نادیده گرفت و بسیاری از مراجع، کاربرد آن ها را مورد تایید قرار نمی دهند.
به طور کلی فیلترهای تحت فشار نسبت به فیلترهای ثقلی دارای معایب زیر هستند:
1- از این نوع صافی ها غالبا" در مواردی که آب ورودی به فیلتر تحت فشار باشد استفاده می شود.
2- بازده این نوع فیلترها نسبت به نوع ثقلی، کمتر است.
3- در عملیات شستشوی فیلتر، معمولا" بخشی از مصالح ریزدانه ماسه با آب شستشو از فیلتر خارج می گردد بنابراین به طور مرتب جایگزینی ضروری است.
4- عملیات صاف کردن و شستشوی فیلتر را نمی توان به طور مستقیم بررسی کرد و از کیفیت و سودمندی کار آگاه شد.

DR POOL GROUP

گروه دکتر استخر

مشاوره ، بازدید ، کارشناسی
بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی
عیب یابی ، سرویس دوره ای
تعمیر و نگهداری پروژه های :
پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی
در ایران

با ما تماس بگیرید

تلفکس : 02124521639 02143850311 02195118234

همراه : 09121978874 09130137157 09163661255

وبسایت WWW.DRPOOL.IR

ایمیل INFO@DRPOOL.IR DRPOOL.IR@GMAIL.COM

مدیر گروه دکتر استخر : مهندس سید محسن نقیبیان

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، میدان جمهوری ، برج اداری سهیل ، طبقه چهارم ، واحد 410

#هود_سینک_اجاق_گاز_و_تجهیزات_آشپزخانه

×