پوشش ضد حریق

شهر : تهران

پوشش های ضد حریق چوب

پوشش دهى مناسب و ظاهرى مات
مقاوم دربرابراشتعال حاصل از شعله مستقیم آتش تا 30 دقیقه با استاندارد جهانى :
(BS 476:part 7 ) و(DIN 4102 Class B1)

سهولت در اجرا
قابل استفاده بر روى انواع فرآورده هاى چوبى و چوب هاى مصنوعى

#خانه_چوبی_سازه_های_چوبی

×