تولید کننده نسل جدید چسب،عایق،درزگیر

چاپ در شماره 325 پیام ساختمان ، مورخ 1396/10/2

مواد اولیه از کشور آلمان

محصولات و خدمات :
 • ضد یخ بتن بدون کلراید
 • نانو چسب بتن استحکامی
 • نانو چسب بندکشی
 • ضد یخ ملاتی
 • نانو ایزوله سفید (آماده)
 • نانو دوغاب ترمیم (آماده)
 • نانو ماستیک بی رنگ
 • نانو ماستیک درزگیر
 • نانو ماستیک سفید
 • نانو چسب درزگیر
 • نانو چسب درزگیر (نسل جدیدی از چسب های درزگیر با فناوری نوین)
 • نانو چسب سفید
 • نانو چسب چوب
 • نانو چسب چوب (نسل جدیدی از چسب های چوب با فناوری نوین
 • نانو چسب عایق
 • نانو چسب محافظ سطوح

#عایق_رطوبتی

×