برق و مکانیک

طراحی نقشه های فاز 2 و اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

طراحی نقشه های فاز 2 و اجرایی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی با کاربری های متفاوت اعم از مسکونی ، اداری ، تجاری ، ورزشی ، درمانی ، اقامتی و ... در سریعترین زمان ، قیمت مناسب و اخذ تاییدیه از سازمان نظام مهندسی و بازرس برق اماکن و آبفا

#پیمانکاری_خدمات_ساختمانی

×