چسب کاشی

شهر : تبریز

چاپ در شماره 286 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/11

ساتکس نامی آشنا در دنیای مصالح شیمی ساختمان می باشد این برند در کشور آلمان توسط شرکت

محصولات و خدمات :
  • محصولات عمومی ساختمان - چسب کاشی- مواد پر کننده مفاص کاشی
  • سیستم کفو زمینی - مصالح تغییر بتن - محافظهای خارجی بناها

#تزئینات_و_دکوراسیون

×