دیوار پیش ساخته گچی

شهر : کرج

چاپ در شماره 320 پیام ساختمان ، مورخ 1396/07/22

دیوار پیش ساخته گچی مناسب ترین مصالح برای تقسیم بندی داخلی ساختمان ها عایق صوتی حرارتی و رطوبتی امکان نصب درب و پنجره کاشی و تاسیسات داخلی تهیه شده از مرغوبترین گچ صنعتی قابلیت نصب سریع و آسان طبق استاندارد 2786 ملی ایران و گواهینامه فنی شماره 1149-1 صادره از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

#دیوارهای_پیش_ساخته_تایل_گچی_کناف_3D_Panel_دیوار_کاذب

×