فرمینگ ورق عرش فولادی

فرمینگ ورق های 7.5 و 6.5

فروش ورق عرشه
فرمینگ ورق های 7.5 و 6.5
اجرای کامل سقف های عرشه فولادی (متال دک)
طراحی سقف های عرشه فولادی
_________________________

مشاور شما : مهندس بهمن صالحی با 15 سال سابقه اجرایی

#انواع_سقف_عرشه_فولادی

×