کفپوش

چاپ در شماره 266 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/23

محصولات و خدمات :
  • 1.بورس انواع محافظ ستون در اندازه و رنگهای متنوع
  • 2.کاراستوپردردوتیپ
  • 3.ترمز پله، شب تاب در دو تیپ
  • 4.وال گارد(محافظ دیوار)
  • 5.ترمز رمپ
  • 6.خط کشی پارکینگی(دو جزئی-ترافیکی-اپوکسی)
  • 7.مجری انواع کف پوشهای صنعتی،ورزشی،بهداشتی
    (اپوکسی-پلی اورتان)

#کفپوش_پارکت_لمینت

×