حمل نخاله 09122177513بانیسان کمپرسی

شهر : تهران

قیمت : 600 ريال

پخش مصالح ساختمانی از قبیل سیمان سفال آجر بسته بندی ماسه کیسه ای گچ سفال مستقیم از کارخانه
حمل نخاله با نیسان کمپرسی کل تهران 09122177513نیسان

#مصالح_ساختمانی

کالای های مشابه #مصالح_ساختمانی
×