وال مش

شهر : کرج

وال مش تهیه شده از جنس الیاف شیشه به همراه پلاستر مخصوص به عنوان جایگزین اقتصادی والپست، دارای تاییدیه های فنی و مطابق با ضوابط پیوست ششم استاندارد 2800، نشریه 819 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نیز نشریه های 729 و 326 سازمان برنامه و بودجه کشور

#سایر_موارد_مربوط_به_پوشش_های_نما_سقف_دیوار_و_کف

×