بیو اسکرابر (Bio Scrubber)

شهر : تهران

بیو اسکرابر (Bio Scrubber)
سیستم های بیولوژیکی پالایش گازهای بودار(به ویژه H2S) یکی از تمیزترین روش ها و در عین حال دارای کمترین هزینه بهره برداری هستند.در بیواسکرابر های طراحی شده توسط هواکار آلاینده های جریان هوا با عبور از مدیوم های حاوی ریز مغذی ها از فاز گاز به مایع تغییر یافته و نهایتاً تجزیه می گردند.

بیوفیلترها یک روش اثبات شده و موثر در رفع بو و دیگر آلاینده های گازی از هوا هستند. بیوفیلترها از طریق جذب گازهای مضر در داخل بیوفیلم و تجزیه آنها بوسیله میکروارگانیزمهای بیوفیلم به CO2 ، آب و نمکها ، فعالیت می کنند . یک بیوفیلتر که به خوبی طراحی و ساخته شده است می تواند بوها را کاهش دهد . همین طور می تواند H2S را تا 95% و آمونیوم را تا 85% کاهش دهد. بیوفیلترها سالها در صنایع و حدود 20 سال است که در مزارع پرورش دام در آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می گیرند.
بیوفیلترها به طور فعال در حال تحقیق هستند. اطلاعات تکمیلی در مورد کارایی های کاهش آلودگی ، بستر بیوفیلتر ، پیکربندی ها و نگهداری به تدریج در دسترس قرار کرفته است. مزایای احتمالی اضافی ممکن است شامل کاهش انتقال ویروس ها در هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) باشد.

#سایر_موارد_خدمات_تاسیسات

×