پارتیشن آکاردئون متحرک

شهر : تهران

پارتیشن آکاردئون

تاشو و جمع شونده که توسط ریل که در بالای کار نصب میشود حرکت میکند و با توجه به طول اندازه جدا کننده در حالت باز شو از وسط

و کشیدن پارتیشن به کنارین دیوار باشد.پارتیشن آکاردئون در سه نوع ام دی اف و پی وی سی و چرم موجود است

قیمت هر یک متر مربع پارتیشن آکاردئون ام دی اف 900/000 هزار تومان

قیمت هر یک متر مربع پارتیشن آکاردئون پی وی سی 900/000هزار تومان

قیمت هر یک متر مربع پارتیشن آکاردئون چرم 1100/000 هزار تومان

 عدم اتصال به زمین و اتصال از بالای کار به شکل پرده لوردراپه

ساخته شده از تکه های ده سانتی

#پارتیشن

×