فروش انواع روان کننده بتن

شهر : مشهد

از ویژگی های روان کننده بتن:
بتن ریزی با روانی متوسط عدد اسلمپ تا 12 سقف ها و فوندانسیون بتنی. رنگ آن قهوه ای تیره با دانسیتع 1/17 در دمای 25 درجه استاندارد.

از ویژگی فوق روان کننده بتن:
بتن ریزی حجیم و خود تراکم و نیمه سنگین,افزایش عدد اسلمپ تا18 قطعات پیش ساخته بتنی فوندانسیون ها و تیر ها کاهنده نسبت آب به سیمان.رنگ آن قهوه ای تیره با دانسیته 1/16-1/18 در دمای 25 درجه استاندارد.

واحد تولیدی و بازرگانی شرکت بنیان سازه تولید افزودنی های بتن از قبیل انواع فوق روان کننده بتن واتراستاپ ژل میکروسیلس و... فعالیت دارد.

#مصالح_ساختمانی

×