فروش ابر روان کننده کربوکسیلات در مشهد

شهر : مشهد

از ویژگی های ابر روان کننده کربوکسیلات:
مایع بر پایه پلی کربوکسیلات فوق روان کننده نسل سوم میزان مصرف 0/8-0/3 درصد وزن سیمان مصرفی. بتن های حجیم سدها قطعات پیش ساخته افزایش پمپ پذیری بتن تا طبقات بسیار زیاد افزایش عدد اسلمپ تا 21 تیرها ستونها دیوارهای برشی بتن ریزی های طولانی و رنگ آن مایع شفاف عسلی رنگ با دانسیته 1/19-1/21 در دمای 25 درجه استاندارد.

#مصالح_ساختمانی

×