فروش ابر روان کننده کربوکسیلاتی- مشهد

شهر : مشهد

از ویژگی های ابر روان کننده کربوکسیلات:
بتن های حجیم سدها قطعات پیش ساخته افزایش پمپ پذیری بتن تا طبقات بسیار زیاد افزایش عدد اسلمپ تا 21 تیرها ستون ها دیوارهای برشی بتن ریزی های طولانی.
رنگ آن:مایع شفاف عسلی رنگ با دانسیته 1/19تا1/21 در دمای 25 درجه استاندارد.

#مصالح_ساختمانی

×