فروش روان کننده و فوق روان کننده بتن-مشهد

شهر : مشهد

از ویژگی های روان کننده بتن:بتن ریزی سبک با روانی متوسط,عدد اسلمپ تا 12 سقف ها و فوندانسیون بتنی.رنگ آن قهوه ای تیره با دانسیته 1/17 در دمای 25 درجه استاندارد.

از ویژگی های فوق روان کننده بتن:بتن ریزی حجیم و خود تراکم و نیمه سنگین,افزایش عدد اسلمپ تا 18,قطعات پیش ساخته بتنی فوندانسیون ها و تیر ها کاهنده نسبت آب به سیمان.رنگ آن قهوه ای تیره با دانسیته 1/16تا1/18 در دمای 25 درجه استاندارد.

#مصالح_ساختمانی

×