طراحی و ساخت تخصصی استخر- سونا و کوزی

شهر : مشهد

طراحی و ساخت استخر - سوناو جکوزی با مجرب ترین تیم در مشهد
طراحی و ساخت استخر های سرپوشیده و باز لوکس در مشهد
اجرا موتور خانه و رمایش اب استخر و تصفیه اب
طراحی و اجرا سونا خشک در مشهد
ساخت استخر خصوصی در مشهد
با بهترین کیفیت و بهینه ترین زمان و مناسب ترین هزینه ها انجام میشود.
استخر خود را اقساطی بسازید.

#وان_و_تجهیزات_حمام

×