هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نقدينگي

لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكيتا تقاضاي نقدينگي با نرخ هاي بالا از بازار خارج شود. رئيس شوراي پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگي و ارتباط نزديك بين بازار پول و سرمايه به عنوان زمينه ساز تعادل نرخ سود بانكي، عنوان كرد: با توجبزرگترين بانك خصوصي كشور تشكيل مي شودده تا حجم نقدينگي اين موسسه ها از ۲۵ درصد در سال ۹۲ به زير ۱۰ درصد برسد. حمايت از توليد با ساماندهي غيرمجازها ‌رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به برقراري انضباط مالي جدي درشرايط استفاده از تسهيلات ساخت بدون سپرده براي انبوه سازان اعلام شد از حداقل نقدينگي، برخوردار هستند و شرايط لازم براي سپرده گذاري و انتظار بابت دريافت وام ساخت را ندارند. سقف تسهيلات مشاركت مدني به ازاي هر واحد مسكوني به سه روش سنتي و صنعتي و فناوريهاي نوين وبانک ها می توانند در بازار ارز آزاد فعالیت کنندقعي كمبود نقدينگي دارند، شناسايي و حمايت كنند. رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اراده دولت براي اصلاح نظام بانكي هم گفت: طرح اصلاح نظام بانكي در واقع اصلاح بخش مالي كشور است كه اجراي آن با مسآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییار داشت:‌ نقدينگي در دو‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ از رشدي معادل ۲.۱ درصد برخوردار شد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۲.۳ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزايش مطالباتزمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است با تزريق نقدينگي به اقتصاد، تحرك دوباره‌اي را رقم بزند. اما فعلا خبري از منابع نفتي نيست و هرآنچه وجود دارد نيز صرف اداره اقتصاد ايران و پرداخت‌ انواع يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي مي‌شود.بنابراين تنها 2خیز سرمایه ها به سوی بازار مسکنرازير شدن نقدينگي به تنها بازار مستعد و امن براي سرمايه گذاري بلندمدت یعنی مسکن محرك مالي براي ساختمان‌هاي نيمه‌كاره باشد. به‌طور نمونه بسیاری از انبوه‌سازان به دلیل ناتوانی در بازاریابی و پیش‌فوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟كن در جذب نقدينگي هاي جاري ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي و متعاقبا ايجاد بيماري هلندي: از آنجا كه در كشور ما منابع مالي به بخش هاي مولد و در جهت افزايش عرضه وارد نمي شود، تزريق پول بيشتر به رشد تورم و تهران غیرقابل سکونت می شودي بيشترين نقدينگي را به سمت خود كشانده و بسياري را به ثروت رسانده و بسياري را نيز از قشر‌هاي متوسط و حتي بالاي اقتصادي به پايين كشيده‌است‌. به عنوان مثال اجاره بها در حال حاضر بيش از 50 درصد درآ بورس انرژي و آينده پيمانكاران برق و با خود نقدينگي وارد كنند شايد اين پول بتواند براي شركت‌هاي توزيع و برق منطقه‌اي گره گشا باشد و مطالبات پيمانكاران را پرداخت كنند اما مكانيزم بورس در حال حاضر عملا بر پيمانكاران طرف قرارداد شركت‌هدلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند آن، حجم نقدينگي در بازار کاهش‌يافته و باعث شفافيت قيمت ملک و جلوگيري از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحويل به‌موقع ملک و يا تغيير قيمت نهايي ملک مي‌شود. ضمن اينکه اين حساب درواقع به‌عنوان پشتيباني مقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیدر دوره‌هاي پيش با کاهش نرخ سود بانکي بازار‌هاي دلالي نقدينگي جامعه را جذب مي‌کردند‌...ایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکنبه هدايت نقدينگي به بخش هاي مولد اقتصاد کمک کند و در نهايت باعث کاهش قيمت مسکن شود. ماليات از خانه‌هاي خالي ماليات مستقيم شد رئيس سازمان امور مالياتي کشور در حاشيه افتتاح چهل و سومين ساختمان خریداران مسکن عجله نکنند و افزايش نقدينگي در بازار‌ها بازار مسکن رونق بگيرد و ازآنجا که هدف دولت در بخش مسکن مصرف گرايي است نه سرمايه‌گذاري‌، انتظار رشد قيمت در اين بخش منطقي به نظر نمي‌رسد‌. وي در پاسخ به اين سؤال که تأتاثیر تحریم در بخش مسکن جدی نیستپايش گردش نقدينگي و با توجه به انحراف در محل مصرف اعتبارات اعطايي، بخشي از رشد اعتبارات در اقتصاد حتي در بخش کشاورزي و صنايع و خدمات نيز به بخش مسکن سرازير مي‌شود. بنابراين راهکار خروج از رکود بخش
مستاجران قربانی شدندنمي تواند نقدينگي سرگردان را به سمت توليد يا تجارت مولد جذب يا هدايت كند. وي ادامه داد: در همه جاي دنيا شركت هايي هستند كه پول هاي خرد مردم را جمع آوري كرده و نقش واسطه را براي آنها ايفا مي كنند تابانك‌ها امسال چقدر وام مي‌دهند؟ند، تامين نقدينگي لازم براي پرداخت اين تسهيلات اكنون يكي از چالش‌هاي نظام بانكي محسوب مي‌شود. موضوع كه خود از عوامل حركت بانك‌ها به سمت اضافه برداشت از بانك مركزي و قرمز شدن حساب آنها مي‌شود. در حانرخ سود در هر بانک اختصاصی می‌شود؟كسري شديد نقدينگي مواجه هستند، تعيين نرخ سود متفاوت ممكن است روي كاغذ شدني باشد، اما در عمل به رقابت ناسالم بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها دامن خواهد زد. اين كارشناس ارشد پولي و بانكي با اشاره به تنگناي نقافول مسكن ۴۸ ماهه شدرز در جذب نقدينگي، موفق تر از بخش مسكن عمل كرده اند. رييس اتحاديه مشاوران املاك، افزايش يكباره قيمت مسكن را بعيد دانست و درباره پيش بيني از آينده بازار مسكن به ايسنا گفت: خوشبختانه از نيمه دوم سال وزارت اقتصاد بي‌خاصيت شده استدف «هدايت نقدينگي به سمت توليد» است. صمصامي تاكيد كرد : افرادي كه قرار است در تيم اقتصادي دولت دوازدهم قرار بگيرند بايد داراي دو ويژگي حائز اهميت باشند. ويژگي اول «مسلط بودن به مباحث نظري علم اقتصامالیات از خانه های ساخته نشدهران شده و نقدينگي از تمام بخش‌ها را به مسكن و ساخت و ساز گسيل كرده است، بر اين اساس يكسري پارامترهاي كلان اقتصادي از جمله شفافيت مالي، اعلام اين بخش به عنوان مودي مالياتي را ضروري كرد، ضمن اينكه عدم اتردد خريداران خرد در بازار مسكنداشته‌اند نقدينگي خود را براي سرمايه‌گذاري به بازار مسكن آورده‌اند و همين مسئله تا حدودي رونق بازار مسكن را در پي داشته است اما در نهايت 65تا 70درصد متقاضيان فعلي بازار مسكن را مصرف‌كنندگان واقعي مسكنكاهش سودبانكي جدي شدنين تامين نقدينگي بانك‌ها از طريق بازار بين بانكي و يا كاهش نرخ سود سپرده‌هاي قانوني از شروط لازم خواهد بود كه البته اين شرايط در ادامه تا حدودي تعديل شد. اما در جريان مباحث مطرح شده براي كاهش نرخ نزديك به 20 درصد از كل نقدينگي كشور در اختيار موسسات مالی و اعتباریسودهاي بالاي بانكي حتي تا 30 درصد در يك دهه گذشته حدود 250 هزار ميليارد را جذب موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كرده؛ تا جايي كه نزديك به 20 درصد از كل نقدينگي كشور فقط در اختيار همين موسسات با 7 هزار شعبه آنها در سراسر كشور قرار دارد.بانک های نمره منفیك بازار و نقدينگي موسسه اعتباري را ارزيابي كرده و يافته‌هاي خود را براي اهداف نظارتي به كار مي‌گيرد. به گفته كمره‌اي، در اين خصوص رتبه بندي بانك‌ها و موسسات اعتباري ايران با اهداف نظارتي و تدوين تدسند راهبردي بانك مسكن قابل اجرا نیسترد و عملا نقدينگي جديدي به بانك مسكن تزريق نشد. اين در حالي است كه وزير راه و شهرسازي به دنبال آن بود تا افزايش سرمايه بانك مسكن از محل مديريت و فروش دارايي هاي وزارت راه و شهرسازي كه عمدتا به شكل دولت براي ايجاد اشتغال و حمايت از توليد ملي مصمم استرا افزايش نقدينگي دانست و افزود: دولت و مجلس بايد تلاش كنند سرمايه بانك ها افزايش يابد و منابع داخلي آنها به منابع بانك هاي خارجي متصل شود. وي به دوران سازندگي اشاره كرد و گفت: در دولت سازندگي واحدهاابربدهی‌ها چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟فزايش حجم نقدينگي شده است. عدم هم‌ترازي منابع و مصارف سالانه دولت، تعريف تعداد زيادي پروژه‌هاي دولتي و اتکاي بالاي بودجه به منابع ناپايدار، به طور پيوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت در سال‌هانمايندگان چه پرسش‌هايي از طيب‌نيا دارندينكه گردش نقدينگي و منابع بورس كاهش پيدا كرده است، افزود: در حالي كه بازار سرمايه مي‌تواند نقدينگي سرگردان را از جامعه جمع كند، اما مشاهده مي‌كنيم مؤسسات غيرمجاز اين پول شناور و دست مردم را با وعده‌هاسود سپرده؛متهم رديف اول در رکود ساختمان سازیثر افزايش نقدينگي به واسطه كاهش سودهاي بانكي، افزايش تسهيلات خريد مسكن مانند طرح تسهيلات صندوق مسكن يكم و ... سمت تقاضاي مصرفي و تا حدودي سرمايه گذاري كمي تحريك شده و بازار مسكن رونق نسبي خواهد گرفت.