نقدينگي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

نقدينگي

افزايش زيرپوستي قیمت مسكنسرريز شدن نقدينگي به بازار ارز خيلي خوب است. با فرض موفقيت بانك مركزي و تبديل پايدار سود به ۱۵ درصد از ديروز، سپرده ۲۳ درصدي مي‌داند نمي‌تواند چرخي در بازار ارز بزند و باز گردد. در واقع اين رفت خبري خوش براي بانك‌هاي كشوربخشنامه جديد بانك مركزي سقف پرداخت سود علي‌الحساب به سپرده‌گذاران را به ١٠ و ١٥ درصد محدود مي‌كند؛ خبري خوش براي بانك‌هاي كشور كه كم‌و‌بيش همگي درگير مشكلند و از اين طريق، هزينه پول‌شان كاهش مي‌يابد. بانكي هم كه كسري نقدينگي دارد، مي‌تواند از بانك مركزي به نرخ‌هاي ١٨ يا حتي ١٦ (با وثيقه) خط اعتباري بگيرد. لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكيتا تقاضاي نقدينگي با نرخ هاي بالا از بازار خارج شود. رئيس شوراي پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگي و ارتباط نزديك بين بازار پول و سرمايه به عنوان زمينه ساز تعادل نرخ سود بانكي، عنوان كرد: با توجبزرگترين بانك خصوصي كشور تشكيل مي شودده تا حجم نقدينگي اين موسسه ها از ۲۵ درصد در سال ۹۲ به زير ۱۰ درصد برسد. حمايت از توليد با ساماندهي غيرمجازها ‌رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به برقراري انضباط مالي جدي درشرايط استفاده از تسهيلات ساخت بدون سپرده براي انبوه سازان اعلام شد از حداقل نقدينگي، برخوردار هستند و شرايط لازم براي سپرده گذاري و انتظار بابت دريافت وام ساخت را ندارند. سقف تسهيلات مشاركت مدني به ازاي هر واحد مسكوني به سه روش سنتي و صنعتي و فناوريهاي نوين وبانک ها می توانند در بازار ارز آزاد فعالیت کنندقعي كمبود نقدينگي دارند، شناسايي و حمايت كنند. رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اراده دولت براي اصلاح نظام بانكي هم گفت: طرح اصلاح نظام بانكي در واقع اصلاح بخش مالي كشور است كه اجراي آن با مسآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییار داشت:‌ نقدينگي در دو‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ از رشدي معادل ۲.۱ درصد برخوردار شد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۲.۳ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزايش مطالباتزمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است با تزريق نقدينگي به اقتصاد، تحرك دوباره‌اي را رقم بزند. اما فعلا خبري از منابع نفتي نيست و هرآنچه وجود دارد نيز صرف اداره اقتصاد ايران و پرداخت‌ انواع يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي مي‌شود.بنابراين تنها 2خیز سرمایه ها به سوی بازار مسکنرازير شدن نقدينگي به تنها بازار مستعد و امن براي سرمايه گذاري بلندمدت یعنی مسکن محرك مالي براي ساختمان‌هاي نيمه‌كاره باشد. به‌طور نمونه بسیاری از انبوه‌سازان به دلیل ناتوانی در بازاریابی و پیش‌فوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟كن در جذب نقدينگي هاي جاري ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي و متعاقبا ايجاد بيماري هلندي: از آنجا كه در كشور ما منابع مالي به بخش هاي مولد و در جهت افزايش عرضه وارد نمي شود، تزريق پول بيشتر به رشد تورم و تهران غیرقابل سکونت می شودي بيشترين نقدينگي را به سمت خود كشانده و بسياري را به ثروت رسانده و بسياري را نيز از قشر‌هاي متوسط و حتي بالاي اقتصادي به پايين كشيده‌است‌. به عنوان مثال اجاره بها در حال حاضر بيش از 50 درصد درآ بورس انرژي و آينده پيمانكاران برق و با خود نقدينگي وارد كنند شايد اين پول بتواند براي شركت‌هاي توزيع و برق منطقه‌اي گره گشا باشد و مطالبات پيمانكاران را پرداخت كنند اما مكانيزم بورس در حال حاضر عملا بر پيمانكاران طرف قرارداد شركت‌هدلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند آن، حجم نقدينگي در بازار کاهش‌يافته و باعث شفافيت قيمت ملک و جلوگيري از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحويل به‌موقع ملک و يا تغيير قيمت نهايي ملک مي‌شود. ضمن اينکه اين حساب درواقع به‌عنوان پشتيباني مقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیدر دوره‌هاي پيش با کاهش نرخ سود بانکي بازار‌هاي دلالي نقدينگي جامعه را جذب مي‌کردند‌...ایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکنبه هدايت نقدينگي به بخش هاي مولد اقتصاد کمک کند و در نهايت باعث کاهش قيمت مسکن شود. ماليات از خانه‌هاي خالي ماليات مستقيم شد رئيس سازمان امور مالياتي کشور در حاشيه افتتاح چهل و سومين ساختمان
مسکن؛ دغدغه اصلی دولت هادرت بود و نقدينگي را بيش از 200هزار ميليارد تومان افزايش داد. اين اقدام همچنين تورم را به بالاي 35درصد رساند كه طبيعتا اين دولت نمي‌تواند و نمي‌خواهد اين روش را در پيش بگيرد. بر اين اساس، دولت دوازدهمتضاد سود تسهيلات بانكي با توليد رقابتينون ميزان نقدينگي به 13 هزار و 380 هزار ميليارد ريال رسيده كه بيش از 90 درصد آنها به صورت سپرده در بانك هاست و بانك هاي كشورمان ساليانه 1800 هزار ميليارد ريال سود به سپرده گذاران مي پردازند كه در قياسشفاف‌سازي در نرخ سود سپرده‌هاي بانكيلا، وضعيت نقدينگي خود را باثبات‌تر و برداشت از حساب را محدود كنند. تخلف را گزارش كنيد در روز نخست، بانك‌مركزي نيز با اعلام يك خبر در پايگاه اطلاع‌رساني خود، از مردم درخواست كرد كه تخلفات را به بانتوقف صدور مجوز تأسيس كارخانه‌هاي سيمان نند كمبود نقدينگي و زيان‌دهي روبرو هستند. وي در اين راستا پيشنهاد كرد كه بانكهاي عامل مكلف به افزايش سهم آورده ريالي متقاضيان قبل از گشايش اعتبار اسنادي بخش ارزي شوند و همچنين تمام طرح‌هاي جديد با انج چراغ سبز نرخ‌ جديد سود بانكي برای کدام بازارهاست؟لت بود تا نقدينگي در بانك هايي رسوب كند كه حالا از پس ريختن ديوارهاي تحريم و كوتاه شدن قد تورم ، مشكلات واقعي شان آشكار شده بود. مشكلاتي چون بالا بودن حجم تسهيلات معوق كه دارايي‌هاي سمي در نظام‌بانكي مستاجران قربانی شدندنمي تواند نقدينگي سرگردان را به سمت توليد يا تجارت مولد جذب يا هدايت كند. وي ادامه داد: در همه جاي دنيا شركت هايي هستند كه پول هاي خرد مردم را جمع آوري كرده و نقش واسطه را براي آنها ايفا مي كنند تابانك‌ها امسال چقدر وام مي‌دهند؟ند، تامين نقدينگي لازم براي پرداخت اين تسهيلات اكنون يكي از چالش‌هاي نظام بانكي محسوب مي‌شود. موضوع كه خود از عوامل حركت بانك‌ها به سمت اضافه برداشت از بانك مركزي و قرمز شدن حساب آنها مي‌شود. در حانرخ سود در هر بانک اختصاصی می‌شود؟كسري شديد نقدينگي مواجه هستند، تعيين نرخ سود متفاوت ممكن است روي كاغذ شدني باشد، اما در عمل به رقابت ناسالم بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها دامن خواهد زد. اين كارشناس ارشد پولي و بانكي با اشاره به تنگناي نقافول مسكن ۴۸ ماهه شدرز در جذب نقدينگي، موفق تر از بخش مسكن عمل كرده اند. رييس اتحاديه مشاوران املاك، افزايش يكباره قيمت مسكن را بعيد دانست و درباره پيش بيني از آينده بازار مسكن به ايسنا گفت: خوشبختانه از نيمه دوم سال وزارت اقتصاد بي‌خاصيت شده استدف «هدايت نقدينگي به سمت توليد» است. صمصامي تاكيد كرد : افرادي كه قرار است در تيم اقتصادي دولت دوازدهم قرار بگيرند بايد داراي دو ويژگي حائز اهميت باشند. ويژگي اول «مسلط بودن به مباحث نظري علم اقتصامالیات از خانه های ساخته نشدهران شده و نقدينگي از تمام بخش‌ها را به مسكن و ساخت و ساز گسيل كرده است، بر اين اساس يكسري پارامترهاي كلان اقتصادي از جمله شفافيت مالي، اعلام اين بخش به عنوان مودي مالياتي را ضروري كرد، ضمن اينكه عدم اتردد خريداران خرد در بازار مسكنداشته‌اند نقدينگي خود را براي سرمايه‌گذاري به بازار مسكن آورده‌اند و همين مسئله تا حدودي رونق بازار مسكن را در پي داشته است اما در نهايت 65تا 70درصد متقاضيان فعلي بازار مسكن را مصرف‌كنندگان واقعي مسكنكاهش سودبانكي جدي شدنين تامين نقدينگي بانك‌ها از طريق بازار بين بانكي و يا كاهش نرخ سود سپرده‌هاي قانوني از شروط لازم خواهد بود كه البته اين شرايط در ادامه تا حدودي تعديل شد. اما در جريان مباحث مطرح شده براي كاهش نرخ نزديك به 20 درصد از كل نقدينگي كشور در اختيار موسسات مالی و اعتباریسودهاي بالاي بانكي حتي تا 30 درصد در يك دهه گذشته حدود 250 هزار ميليارد را جذب موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كرده؛ تا جايي كه نزديك به 20 درصد از كل نقدينگي كشور فقط در اختيار همين موسسات با 7 هزار شعبه آنها در سراسر كشور قرار دارد.بانک های نمره منفیك بازار و نقدينگي موسسه اعتباري را ارزيابي كرده و يافته‌هاي خود را براي اهداف نظارتي به كار مي‌گيرد. به گفته كمره‌اي، در اين خصوص رتبه بندي بانك‌ها و موسسات اعتباري ايران با اهداف نظارتي و تدوين تد