هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نقدينگي

شرايط استفاده از تسهيلات ساخت بدون سپرده براي انبوه سازان اعلام شد از حداقل نقدينگي، برخوردار هستند و شرايط لازم براي سپرده گذاري و انتظار بابت دريافت وام ساخت را ندارند. سقف تسهيلات مشاركت مدني به ازاي هر واحد مسكوني به سه روش سنتي و صنعتي و فناوريهاي نوين وبانک ها می توانند در بازار ارز آزاد فعالیت کنندقعي كمبود نقدينگي دارند، شناسايي و حمايت كنند. رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اراده دولت براي اصلاح نظام بانكي هم گفت: طرح اصلاح نظام بانكي در واقع اصلاح بخش مالي كشور است كه اجراي آن با مسآغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپاییار داشت:‌ نقدينگي در دو‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ از رشدي معادل ۲.۱ درصد برخوردار شد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۲.۳ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزايش مطالباتزمان تصمیم بزرگ رسیده ‌است با تزريق نقدينگي به اقتصاد، تحرك دوباره‌اي را رقم بزند. اما فعلا خبري از منابع نفتي نيست و هرآنچه وجود دارد نيز صرف اداره اقتصاد ايران و پرداخت‌ انواع يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي مي‌شود.بنابراين تنها 2خیز سرمایه ها به سوی بازار مسکنرازير شدن نقدينگي به تنها بازار مستعد و امن براي سرمايه گذاري بلندمدت یعنی مسکن محرك مالي براي ساختمان‌هاي نيمه‌كاره باشد. به‌طور نمونه بسیاری از انبوه‌سازان به دلیل ناتوانی در بازاریابی و پیش‌فوزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟كن در جذب نقدينگي هاي جاري ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي و متعاقبا ايجاد بيماري هلندي: از آنجا كه در كشور ما منابع مالي به بخش هاي مولد و در جهت افزايش عرضه وارد نمي شود، تزريق پول بيشتر به رشد تورم و تهران غیرقابل سکونت می شودي بيشترين نقدينگي را به سمت خود كشانده و بسياري را به ثروت رسانده و بسياري را نيز از قشر‌هاي متوسط و حتي بالاي اقتصادي به پايين كشيده‌است‌. به عنوان مثال اجاره بها در حال حاضر بيش از 50 درصد درآ بورس انرژي و آينده پيمانكاران برق و با خود نقدينگي وارد كنند شايد اين پول بتواند براي شركت‌هاي توزيع و برق منطقه‌اي گره گشا باشد و مطالبات پيمانكاران را پرداخت كنند اما مكانيزم بورس در حال حاضر عملا بر پيمانكاران طرف قرارداد شركت‌هدلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند آن، حجم نقدينگي در بازار کاهش‌يافته و باعث شفافيت قيمت ملک و جلوگيري از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحويل به‌موقع ملک و يا تغيير قيمت نهايي ملک مي‌شود. ضمن اينکه اين حساب درواقع به‌عنوان پشتيباني مقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیدر دوره‌هاي پيش با کاهش نرخ سود بانکي بازار‌هاي دلالي نقدينگي جامعه را جذب مي‌کردند‌...ایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکنبه هدايت نقدينگي به بخش هاي مولد اقتصاد کمک کند و در نهايت باعث کاهش قيمت مسکن شود. ماليات از خانه‌هاي خالي ماليات مستقيم شد رئيس سازمان امور مالياتي کشور در حاشيه افتتاح چهل و سومين ساختمان خریداران مسکن عجله نکنند و افزايش نقدينگي در بازار‌ها بازار مسکن رونق بگيرد و ازآنجا که هدف دولت در بخش مسکن مصرف گرايي است نه سرمايه‌گذاري‌، انتظار رشد قيمت در اين بخش منطقي به نظر نمي‌رسد‌. وي در پاسخ به اين سؤال که تأتاثیر تحریم در بخش مسکن جدی نیستپايش گردش نقدينگي و با توجه به انحراف در محل مصرف اعتبارات اعطايي، بخشي از رشد اعتبارات در اقتصاد حتي در بخش کشاورزي و صنايع و خدمات نيز به بخش مسکن سرازير مي‌شود. بنابراين راهکار خروج از رکود بخش آينده روشن اقتصادي و ساختمانيرل افزايش نقدينگي است ولي نبايد تأثير رواني تحريکات ديپلماسي را ناديده گرفت‌. سال 1394 هرچند مانند عرصه جهاني‌، منطقه هم شاهد درگيري‌هاي سازماندهي شده براي ناامن جلوه دادن اين منطقه‌خواهد بود اماچه کسي از مهندسان حمايت مي‌کند‌؟: از طرفي نقدينگي بازار دست اکثريت جامعه نيست و تنها در برخي نقاط متمرکزشده که آنها نيز سرمايه خود را به دلايلي وارد بازار نمي‌کنند‌، از طرف ديگر برخي نيز دولتي و شبه دولتي بوده و نتوانستند اقدام خ
مردم نگران سپرده هاي خود نباشند ها كمبود نقدينگي است كه بخشي از آن به بدهي هاي دولت به بانك ها باز مي گردد كه در سال هاي گذشته ايجاد شده اين بدهي ها در سال هاي گذشته بر روي هم انباشت شده است. ندري گفت: از سوي ديگر متاسفانه بانك هاگراني در صورت تداوم ركود ساختورود مجدد نقدينگي به بازار مسكن، به زودي تشديد هم خواهد شد. كارشناسان اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بخش مسكن دوباره مي تواند به يكي از رقباي ساير گونه هاي سرمايه گذاري در دوران خروج منابع ماليمديريت ريسك، محور جديد نظارت بر بانك هايريت ريسك نقدينگي و كيفيت اقلام سرمايه‌اي واجد شرايط براي محاسبه كفايت سرمايه، به اضافه سپر حفاظتي بيشتر در ساختار سرمايه بانك‌ها مورد نظر است كه اين مي‌تواند به عنوان يك استاندارد تكميل‌كننده فرايند سال منحصربه‌فرد براي اقتصاد ايرانار افزايش نقدينگي را روي قيمت كالاها و خدمات نشان دهد. در حالي كه شاخص ضمني تعديل توليد ناخالص داخلي به‌دليل آنكه بر آمده از ارزش افزوده تمام كالاها و خدمات است، بهتر مي‌تواند آثار قيمتي نقدينگي را بيشبكه بانكي، واسطه يا سياه‌چاله وجوه؟ همان حجم نقدينگي افزوده مي‌شود كه نتيجه آن افزايش روزافزون بدهي‌هاي بانكي (روزانه صدها ميليارد) به سپرده‌گذاران است. از سوي ديگر به دليل عدم وجود توليدكنندگان علاقمند دريافت تسهيلات، عملا واسطه‌گري وبازار مسكن از نيمه دوم امسال وارد مرحله رونق مي شودد و كمبود نقدينگي سبب شده در سال هاي اخير شاهد سرمايه گذاري كمتري در صنعت ساخت و ساز كشور باشيم. فتوحي بيان كرد: بدون شك تحريك صنعت ساختماني ساير بخش هاي اقتصادي را فعال خواهد كرد و افزايش سقف تسهيلاتأثير اخذ ماليات مضاعف از بازار مسكن بر بازار سهامه شود، نقدينگي‌هاي آن بخش وارد بازار سهام خواهند شد. دومين بخش اثر‌گذار را بايد در حضور شركت‌هاي فعال صنعت ساختمان در بازار سرمايه جست و جو كرد زيرا طبيعتا اين دسته از شركت‌ها از ركود بازار مسكن تأبرخورد جدي تر با موسسات پولي غيرمجازم بتوانند نقدينگي هاي خرد خود را در قالب توليد به جريان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري متخلف و غيرمجاز نشوند. در اين جلسه كه نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي اطلاعات، دادگستري،عناصر تورم‌ساز در اقتصاد ايراننتايج بررسي يك پژوهش حاكي از آن است كه «رشد نقدينگي با يك وقفه»، «كاهش رشد توليد ناخالص داخلي» و «رشد شاخص قيمت‌هاي كالاهاي وارداتي» عناصر اصلي تورم در اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهند.سناريو كاهش نرخ سود بانكي تغيير كرد و تقاضاي نقدينگي در بازار است كه بتواند نرخ سود را پايدار نگاه دارد.؛ موضوعي كه كمتر اكنون به چشم مي‌خورد سيف به اين نكته هم تاكيد كرده بود كه بانكها بايد نرخ تمام شده پول را هم كاهش دهند؛ اين هم حجم نقدينگي و تورم افزايش مي‌يابدعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه برداشت 1.5 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي براي اشتغال پول پاشي در اقتصاد است، گفت:‌ با اين كار حجم نقدينگي و تورم افزايش مي‌يابد.اولويت دولت دوازدهم، اصلاح نظام بانكي باشدي كرد حجم نقدينگي در كشور از 12 هزار تريليون ريال عبور كرده است و براي تصحيح گردش پولي كشور به اصلاح نظام پولي و بانك نيازمنديم. وي افزود: اصلاح نظام پولي كشور جز با بازنگري در قانون عمليات بانكداري وام و سپرده‌هاي بانكي كجاست؟ عمده حجم نقدينگي كشور را سپرده هاي بانكي تشكيل مي دهد كه آخرين آمار و ارقام مشاركت مردم و بانك ها از اين حكايت دارد كه تا پايان فروردين ماه امسال مانده سپرده هاي بانكي به بيش از ۱۲۸۳ هزار ميليارد توم