منابع طبيعي | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

منابع طبيعي

نقش نظام بانكي در اقتصاد كشوربي‌ملاحظه منابع طبيعي (آب، انرژي و ...) و منابع مالي (بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي) بوده است. به عبارت ديگر بخش قابل توجهي از رفاه ايجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسل‌هاي آينده و شايد مردم چنبه باقیمانده باغ‌های شهر تهران رحم کنید ن باغات و منابع طبيعي شهر تهران بوده است. به همين دليل اعضاي كميسيون سلامت، محيط زيست تصويب كردند كه ضمن تشكيل تيم كارشناسي خبره از دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز علمي و مشاورين كميسيون با بررسي فني قوانيآزمون ورود به حرفه مهندسان ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاري برگزار می‌شود : دانشگاه منابع طبيعي پرديس گرگان (ميدان بسيج) و دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان گنبدكاووس مكان‌هاي برگزاري اين آزمون انتخاب شده‌اند. تيموري افزود: براي شركت در اين آزمون سه هزار و ۱۳۷ نفر ثبت نام خــطر بیابانزایی جـــدی استکشاورزي و منابع طبيعي کشور در 30 سال گذشته حدود 30 درصد به مساحت بيابان‌هاي ايران افزوده‌شده که نشانگر سالانه یک درصد افزايش مساحت بیابان‌های کشور است.بر اساس مطالعه سال گذشته آژانس ملي هوانورديچـــرا خـــرابي‌هــا آباد نمي‌شود‌؟!خته را به منابع طبيعي که در اختيار دارد‌، انتقال دهد‌. وي گفت‌: عدم توجه دولت به نوسازي خانه‌هاي زلزله زده روستايي سبب شده تا بسياري از روستائيان به شهر‌ها مهاجرت کنند و اين پديده بر فرهنگ شهرنشيناستقبــال ویتنـام از سرمایه‌گذاران خارجیلام وزارت منابع طبيعي و محيط‌زيست اکنون حدود 80 هزار خارجي در ويتنام زندگي مي‌کنند، اما فقط 800 نفر آنها مالک املاک مسکوني هستند.تعرض‌های زمین خواران به حریم دریا سازمان منابع طبيعي و محيط زيست‌، از دست اندازي افراد سودجو به جنگل‌ها و منابع طبيعي بخصوص در شمال کشور ابراز تأسف شديد کردند و افزودند‌: « دستگاه‌هاي مسؤل بايد قاطعانه با تعدي به جنگل‌ها به هر قدرداني دكتر ابتكار از عنايت مقام رهبري به محيط زيستتجاوز به منابع طبيعي، جنگل‌ها و محيط زيست جرم است و به هيچ عنوان نبايد اتفاق بيفتد و با متجاوزان به اراضي ملي و گروه‌هاي فشار که منافع خاصي دارند و دنبال منافع شخصي هستند؛ قاطعانه بايد برخورد شود. حضور زمین خواران در‌ پست‌های کلیدی مبارزه با زمين‌خواري در ايران از سال 1341 کليد خورده است، اما تا امروز به دليل جدي گرفته نشدن قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع، متأسفانه اين پديده روزبه‌روز در حال گسترش است. ويلا سازي در زمين‌هاي ملي و طبيعي، تبديل مراتع حاصلخيز به اراضي کشاورزي ديم و چند دليل ديگر از مرسوم‌ترين روش‌هاي تصرف منابع طبيعي کشور است. تجربه‌هاي جهاني يارانه انرژيصدي توزيع منابع طبيعي نگريسته مي‌شود و برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و عمومي همچون بهداشت‌، آموزش و مسكن غايب بزرگ عرصه سياست‌هاي رفاهي براي اقشار فقير هستند‌. يارانه‌هاي هدفمند برنامه‌هاي اصلاح ياررويكرد اجتماعي در مديريت آب ت: مديريت منابع طبيعي ابعاد مختلفي دارد كه بر يكديگر نيز تأثيرگذار هستند و درنتیجه حل مسائل اين حيطه نيز نياز به درك متقابل از ابعاد فني، طبيعي و اجتماعي آن دارد. متخصصان سنتي همچنانكه تاكنون ساختابه نـام گردشــگری زمین‌خواری می‌کننــد زمين‌هاي منابع طبيعي براي آنها مجوز ساخت‌وساز صادر کرده و اين اقدام در حالي صورت گرفته است که اين سازمان اجازه صدور مجوز ساخت‌وساز ندارد . رئيس کميسيون اصل 90 به تحت‌فشار بودن برخي مسئولين دولتي آينــــــــــده انــــرژييب‌الوقوع منابع طبيعي. روزنامه‌ها پر از مقالاتي در مورد انرژي خورشيدي، جوش هسته‌اي، و تغيير اقتصاد به سلول‌هاي سوختي و سوخت هيدروژني بود. البته در آن زمان مشكل محدوديت منابع نفتي نبود و بيشتر مباحثزمین خواری با مجوز قانونیمان متولي منابع طبيعي است، اما همه دستگاه‌هاي اجرايي اين سازمان را به‌عنوان بانک زمين مي‌بينند.زمين‌خواري موضوعي نيست که قابل‌کنترل نبوده و طرح دعاوي آن در محاکم قضايي اجتناب‌ناپذير باشد. کافي است موسدهايي كه تنهايمان گذاشتنددوستداران منابع طبيعي و ميراث فرهنگي، قرارگرفته كه در اثر آبگيري دچار صدمه شده‌اند. روشن شدن اثرات مخرب سدسازي بي‌رويه در نهادي اجرايي كه سال‌ها بر اين شيوه اصرار مي‌ورزيدند نيز نشانه‌اي از تغيي
دولت دوازدهم بدنبال ثبات اقتصادي در كشور است، صنايع و منابع طبيعي نيز بايد سرمايه گذاري شود. جهانگيري يكي از مهمترين استعدادهاي ايران را صنايع متكي بر دريا دانست وافزود: اقتصاد دريا محور براي ايران اولويت اول است، كيلومترها ساحل از جنوبي ترين تجلوگيري از ورود مردم براي اطفاي حريق كردستانمديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كردستان ضمن اشاره به علت وقوع آتش‌سوزي در روستاي مرزي چومان استان كردستان، دلايل جلوگيري از ورود مردم محلي براي اطفاي حريق را تشريح كرد.رتبه چهاردهم ايران در بازار جهاني فولاد گردشگري، منابع طبيعي و منابع فرهنگي تشكيل شده است. علاوه بر بهبود زير شاخص در اولويت قرارداشتن سفر و گردشگري در ايران، وضعيت كشورمان در زيرشاخص محيط كسب و كار در ميان 136 كشور از 119 در سال 2015 به 7دعواي موافقان و مخالفان قانون پيش فروش ساختمان ر اراضي و منابع طبيعي خاطرنشان كرد: مردم در صورت ديدن تخلفاتي در حوزه پيش فروش از جمله تبليغات در رسانه ها با عناويني چون مشاركت در ساخت يا سرمايه گذاري در ساخت و ساز و امثال آنها كه مي‌خواهند قانون رقانون پيش‌فروش ساختمان مسكوت مانده استر اراضي و منابع طبيعي اضافه كرد: در تهران و در منطقه 22 واحدهاي مسكوني زيادي ساخته و پيش‌فروش مي‌شود و از آنجا كه اين منطقه كريدور هواي تهران از غرب به شرق تهران است داراي اهميت ويژه‌اي است اما ظاهراًاستان تهران بيشترين تصرف غيرقانونينماينده تام الاختيار وزير راه وشهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي گفت: سال گذشته 328 هزار و 775 هكتار از اراضي عمومي به بيت المال اعاده شده است كه 970 هزار ميليارد ريال ارزش داشت.نقش و تاثير ماليات در كاهش فاصله طبقاتي و عدالت اجتماعيبرداري از منابع طبيعي و تصدي اعمال انتفاعي (مانند فروش برق ، گاز و ...) و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستي ، حمل و نقل و انحصارات دولتي و ...) به دست مي آيد. با اين حال مهمترين منبع درآمدي دولت اتجمع معترضان فاز 6 پرديس مقابل ساختمان سازمان بازرسيبيش از 200 نفراز خريداران زمين در فاز 6 پرديس نسبت به باطل اعلام شدن اسناد خريداري شده اين زمين‌ها از سوي اداره كل منابع طبيعي استان تهران مقابل ساختمان‌ سازمان بازرسي تجمع كردند.بيانيه پاياني نشست مشترك كشورهاي عضو و غير عضو اوپكثروت ها و منابع طبيعي خود تاكيد كرد. با در نظر گرفتن شرايط كنوني بازار نفت و دورنماهاي كوتاه و ميان مدت آن، اين نشست همكاري مشترك كشورهاي صادر كننده نفت را براي دستيابي به ثبات دائم و پايدار در بازهفت نقد‌‌ مهم بر برنامه ششم توسعه سرمايه و منابع طبيعي به د‌‌ست آيد‌‌ اما نكته د‌‌ر اينجاست كه بهبود‌‌ بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد‌‌، مستلزم تغييرات مهم د‌‌ر نهاد‌‌ها و سياست‌هاست و اين تغييرات حتي اگر د‌‌ر برنامه نيزمعاون وزير راه و شهرسازي:براي زمين‌هاي بلاتكليف شمال تهران معوض تعيين شداضي ملي و منابع طبيعي محسوب مي‌شد؛ بنا بر دستور مقام معظم رهبري غيرقابل ساخت دانسته و مقرر شده براي آنها معوض در نظر گرفته شود. پيروز حناچي معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه فرمايشات مقام ژرمن‌ها جايگزين چين در روابط تجاري با ايران مي‌شوند ژرمن‌ها جايگزين چين در روابط تجاري با ايران مي‌شونديل‌كرده و منابع طبيعي ايران، گفت: به هرحال كشوري كه چند سال تحت تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي قرار داشته نيازمند اصلاحات است. در حال حاضر هم معتقديم كه سيستم مالياتي و ساختارهاي حقوقي تجارت در ايران باسنگ‌اندازي عربستان در راه توافق براي فريز نفتير كل نهاد منابع طبيعي كانادا، تورد لين، وزير نفت و انرژي نروژ، الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه، از نمايندگان كشورهاي توليدكننده نفت غير عضو اوپك هستند كه در نشست الجزاير شركت مي‎كنند. كشورهاي مصرف‎