معماري ايراني | پیام ساختمان

معماري ايراني

شهرسازی در ایران وضعیت آشفته ای داردعباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه معاون معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه در دوران سختی به سر می بریم و راه ناپیموده بسیار طولانی در پیش داریم، گفت: وضع شهرسازی در ایران وضعیت بسیار آشفته ای دشهرد اری ملزم به مد یریت جمعیت شهر پایتخت شورای عالی شهرسازی و معماری د ر گزارش مشروح خود از ضوابط بلند مرتبه سازی، موضوع محد ود یت بلند مرتبه سازی د ر تهران را مطرح کرد این د ر حالی است که سازند گان نیز باید هنگام اخذ پرمعماری به مثابه جاذبه گردشگری شهر تهران دگرگونی های بسیاری از سرگذرانده است، از آن زمانی که یاقوت حموی نخستین گزارش را از این شهر نوشت تا زمانی که هسته مرکزی شهر ایجاد شد و خیابان های عریض و طویل احداث گردید مکانی بوده است به معماری اصیـل ایرانـی برگردیمروبه روی پروفســور محمود گلابچی چهره ماندگار مهندسی راه و ساختمان کشور و رئیس کرسی یونسکو در معماری اسلامی که مقالات و کتاب های متعددی هم در زمینه معماری دارد، بنشینی سوالات بسیاری در ذهنت نقش می بضرورت تشکیل اتاق فکر برای معماری ارتقای کیفیت معماری زمانی ممکن خواهد بود که کارشناسان و متخصصان در این زمینه اتاق فکری تشکیل دهند و سعی و تلاش خود را برای بهبود وضعیت معماری به کار گیرند.علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری نقش طرح های توسعه شهری باید بازنگری شودپژوهشکده معماری و شهرسازی از واحدهای زیرمجموعه مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی است که به تازگی راه اندازی شده است. در این باره با دکتر ناصر بنیادی رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی گفتگویی انجام د کو رهرو راه معماران تخت جمشید ؟ایران معماران بزرگی به خود دیده است که حتی در دوران معاصر نیز عامل تغییرات ژرفی بوده اند. دهه های 40 و 50 شمسی دانشگاه ها و خیابان های ایران بسیاری از نام های بزرگ را به خود دید که برای سالیان سالکشور معماری جنگ زده نمی خواهدمعماری هر شهر یا کشوری نمادی بیرونی است که توجه هر بازدیدکننده ای را به خود جلب می کند.بنابراین ضروری است که دولت به عنوان نهاد متولی نظارتی جدی بر این امر داشته و همواره درصدد ارتقای کیفیت و رفع مشکلبیانیه بیستمین نشست مدیران بافت فرسوده کلان شهرهای کشور بیستمین نشست مدیران بافت فرسوده کلان شهرهای کشور به کار خود خاتمه داد. این نشست دو روزه به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مباحثی از جمله بررسی راه های تعامل بیشتر میان دولت و شهرداری ها دشهرسازی بر مبنای توسعه پایدار دکتر جلال ولی اللهی، رئیس انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار به خبرنگار پیام ساختمان گفت: ما باید بافت تاریخی شهرها را حفظ کرده و در جوار آنها شهر جدید تعریف کنیم و بر اساس استانداردهای زیست محیطاستاد معماری دانشگاه تهران خواستار شد: ارائه تعریف درست صنعتی سازی استاد معماری دانشگاه تهران گفت: صنعتی سازی در جامعه ما درست تعریف نشده است. عده ای از دانشگاهیان مخالف آن هستند و اعتقاد دارند معماری ایرانی– اسلامی را از بین می برد و عده ای دیگر که مجری هستند،عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خبر داد: آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی دولت آینده عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: دکتر عباس آخوندی به طور قطع وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. کمال الدین پیر موذن در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اعلتأثیر روشنفکری بر معماری تاریخ گرایش روشنفکران ایران به تفکر نوین غربی از زمان قاجار و با سفر ناصر الدین شاه به فرنگ وارد مرحلة جدیدی شد و معماری اروپای جدید به عنوان نماد و نشانة شاخص ماندگار از تفکر نوین غربی مورد توجه شانقش معماری در پیشگیری از وقوع جرمدکتر سعید فلاح فر، معمار ، پژوهشگر و استاد دانشگاه می گوید:موضوع نقش معماران در کاهش جرم از سه منظر متفاوت قابل بررسی است. در بخش اول باید به آنچه در آن معماری به طور مستقیم، تحت عنوان دفاع غیرعامل، دپروژه های عمرانی چینی می شوندگروه ساخت وساز: یکی از مهم ترین پارامترها در اجرای پروژه های عمرانی، بودجه ای است که تخصیص می یابد، چرا که بدون پول، طرح ها و ایده های بعدی معنا ندارد. پیام ساختمان به منظور بررسی جزئیات بودجه عمرانی