معماري ايراني | پیام ساختمان

معماري ايراني

شهرسازي در ايران وضعيت آشفته‌اي دارداي خود به معماري ايراني ـ اسلامي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، اشاره مي‌كنند اما همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند. سؤال من اين است؛ اين چه وضعيتي است كه تمام حقوق شهروندان را در يك معامله بفشهرد‌‌‌‌‌‌‌اري ملزم به مد‌‌يريت جمعيت شهر پایتخترد‌‌ هويت معماري ايراني-اسلامي نيز مقرر شد‌‌ه كميته تخصصي معماري و طراحي شهري شوراي عالي شهرسازي و معماري د‌‌رباره نحوه تطابق معماري بناهاي بلند‌‌ د‌‌اراي مجوز ساخت با هويت معماري ايراني-اسلامي به تمعماري به‌مثابه جاذبه گردشگريرد احياي معماري ايراني و رويكرد دوم پيروي از مدرنيسم غربي مايه مي‌گيرند. البته به اين دو گرايش مي‌توان سبك بازاري و نامعماري پيرو دلالان ساخت‌وساز را هم افزود كه واجد هیچ زیبایی‌شناسی نيستند. گبه معماری اصیـل ایرانـی برگردیمان موضوع معماري ايراني بيش از گذشته شده که نشان دهنده احساس ضرورت به توجه به اين امر و نشانه خوبي براي بهتر شدن شرايط معماري کشور است. با تو جه به اينکه رياست کرسي يونسکو در معماري ايراني اسلامي ضرورت تشکیل اتاق فکر برای معماری ک نوين در معماري ايراني سرمايه‌گذاري کرد تا خلاقيت‌ها ايجاد شوند. اما در حال حاضر اقتصاد بر خلاقيت‌هاي هنري و معماري تأثير گذاشته و حکم مي‌کند سليقه مردم چه بايد باشد که اين درست نيست. براي برطرفطرح‌هاي توسعه شهري بايد بازنگري شود مشخصي از معماري ايراني اسلامي نرسيده‌اند ،آيا در پژوهشکده به تعريفي از اين موضوع رسيده‌ايد؟ يکي از موضوعاتي که بنده مي‌خواهم به آن اشاره کنم استفاده از ارزش‌هاي فرهنگي معماري و شهرسازي در ساخت کو رهرو راه معماران تخت جمشيد ؟ر عميق به معماري ايراني- اسلامي در اين آثار يافت نمي‌شود. معماري معاصر و مسئله هويت پرسش هويت در معماري ما در سه سطح مردم، مديران، معماران مطرح مي‌شود. اين پرسش معمولاً در كشورهايي مطرح استکشور معماری جنگ زده نمی خواهدرايي کردن معماري ايراني- اسلامي در شهر تهران اظهار کرد: مسئولان دولت نهم و دهم براي اجراي دقيق معماري ايراني و اسلامي در شهر تهران کوتاهي کردند و هم‌اکنون شاهد هستيم که سيما و منظر شهر به‌هيچ‌وجه با مبیانیه بیستمین نشست مدیران بافت فرسوده کلان شهرهای کشور شهرسازي معماري ايراني- اسلامي ضمن رعایت مفاد قانون حمایت از احياء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با دریشهرسازي بر مبناي توسعه پايداراحترام به معماري ايراني، ساختمان‌ها را بر مبناي توسعه پايدار طراحي كرده و منافع نسل آينده را در نظر بگيرند. استاد دانشگاه شهيد رجائي با بيان اينكه طراحي و برنامه‌ريزي شهري شاخه‌اي از دانش محیط‌زیست ااستاد معماري دانشگاه تهران خواستار شد: ارائه تعريف درست صنعتي‌سازياستاد معماري دانشگاه تهران گفت: صنعتي‌سازي در جامعه ما درست تعريف نشده است. عده‌اي از دانشگاهيان مخالف آن هستند و اعتقاد دارند به معماري ايراني– اسلامي را از بين مي‌برد و عده‌اي ديگر كه مجري هستند، به درستي صنعتي‌سازي نمي‌كنند. اميدوارم وزارت راه و شهرسازي جديد تعريفي صحيح و جامع از صنعتي سازي ارائه دهد.عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي خبر داد: آخوندي؛ وزير راه و شهرسازي دولت آيندهن از جمله معماري ايراني – اسلامي را شاهد نيستيم؛ اميدواريم با حضور آقاي آخوندي كه تجربه و تخصص لازم را داراست، شاهد بهبود وضعيت باشيم. وي ادامه داد: بسياري از پروژه‌هاي عمراني دولت دهم بويژه در تأثير روشنفكري بر معماري ياد مي‌شد.معماري ايراني پس از ورود به دوران جاهليت مدرن و خودباختگي، از درون‌گرايي به برون‌گرايي افراطي لغزيد. سازماندهي دروني فضاهاي زيستي که مبتني بر اصل رعايت حريم و حجاب و بيروني‌اند، بر اساس انگانقش معماری در پیشگیری از وقوع جرمجرم‌شناسان امروزي اعتقاددارند؛ عکس‌العمل در مقابل اختلاف طبقاتي يكي از انگیزه‌های مهم جنايتكاران، به ويژه سارقان است. اين انگيزه با بناهاي درونگراي معماري ايراني به حداقل می‌رسد. سادگي در نماي بيروني و پرهيز از تزئينات و فخرفروشی‌های وسوسه انگيز، به وضوح در خانه‌های ايراني قابل پيگيري است.پروژه‌هاي عمراني چيني مي‌شوند با احياي معماري ايراني اسلامي صورت گرفته است. در این رابطه براي مخاطبان ما توضيح دهيد. هر دوره‌اي از تاريخ معماري و ساخت‌وساز داراي هويتي ويژه است. به طور مثال برخي مصالح ، بیان کننده دوره‌اي از تار