معماري | پیام ساختمان

معماري

شهرسازي در ايران وضعيت آشفته‌اي داردرفه معاون معماري و شهرسازي با اشاره به اينكه در دوران سختي به‌‌سر مي‌بريم و راه ناپيموده بسيار طولاني در پيش داريم، گفت: وضع شهرسازي در ايران وضعيت بسيار آشفته‌اي دارد و هنوز هم رسيدن به يك مرحل آخوندي دو معاون خود را تغيير دادشهرسازي و معماري و به‌كارگيري آخرين دستاوردهاي فناوري در آماده‌سازي و تاسيسات زيربنايي و اعمال سياست‌هاي شهرسازي مبتني بر پيشينه‌سازي رفاه و كيفيت زندگي شهروندان، توسعه پايدار و صرفه جويي در مصرضمیمه معماری دویست و نود و هشتمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد تحولي در معماري مساجد- تاثیر معماری در محیط زیست- معمار هنر تکنولوژی- معمار هنر ایرانی شناسنامه فنی چراغ خاموش صادر می شود و مشخصات معماري مستحدثات ساختماني، اين در حالي است که اطلاعات شناسنامه فني و ملکي مطرح در قانون نظام‌مهندسی از زمان طراحي توسط مهندسان طراح و سپس در حين عمليات ساختماني توسط مجري و مهندسين ناظر تکميل2/8 میلیون مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور داریم ارزش‌هاي معماري روستايي را نشان دهند. مهديان افزود: از عکاسان براي نشان دادن هنر مسکن‌هاي روستايي نبايد صرفاً به سمت عکاسي از خانه‌هاي قديمي برويم بلکه مي‌توانند با عکاسي از خانه‌هاي جديد، ضعف‌ها را ۵۰۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در دست احداث است‌هاي مصوب معماري راه را ضروري دانست و گفت: بايد در اين بخش به شرايط و نيازهاي هر منطقه توجه کرده و مطابق با اقليم و خواست موجود در اين حوزه گام برداريم. سيد‌حسين ميرشفيع‌ در دومين نشست معماري راترفند جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهرتهران جزئيات ترفند جديد سودجويان ساخت و ساز و قطع کنندگان درختان را تشريح کرد. محمدمهدي تندگويان در تشريح جزئيات پرونده‌اي عجيب در خصوص کاشت درختان در باغي واقضمیمه معماری دویست و هشتادمین شماره پیام ساختمان منتشر شد- هويت در معماري و شهر سازي ما- ساختمان های موج جدید معماری ایران- یکی از عجایب هفتگانه- رقابت های معماری سراسر دنیا- انتقال آب اشتباه محض استبه باقیمانده باغ‌های شهر تهران رحم کنید هرسازي و معماري ايران پيشنهاد داده است. اميد است مجددا موضوع صيانت و حفاظت از باغات تهران و اصلاح دستورالعمل ماده ١٤ پيوست طرح جامع در دستور كار صحن شوراقرار گيرد. در ادامه این نشست مسعود حمزه ایسلامت برگزاری مسابقات معماری یک اصل است دکتر پیروز حناچی، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، در حاشیه برگزاری مراسم دهمین دوره مسابقه طراحی مفهومی جایزه معماری میرمیران، در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: به مهندس میرمیران ارادت داشته و دارم و باید از کاری که توسط بخش خصوصی شده حمایت شود، امیدوارم برگزاری این مسابقات درارتقای کیفیت معماری ایران تاثیر بگذارد.شهرفروشی برای تامین حقوق پرسنلمعاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با اشاره به مطالعات در 8 کلانشهر بزرگ کشورگفت: 79 درصد بودجه کلانشهرها مستقیم به امور ساخت و سازهای اختصاص دارد، که شامل درآمدهای ناپایدار شهرداری همچون عوارض مازاد تراکم، عوارض تفكيك، پروانه های ساختمانی، جرایم کمیسیون ماده 100 و... می شود.آزمون ورود به حرفه مهندسان ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاري برگزار می‌شود فت رشته معماري، برق، مكانيك، عمران، شهرسازي، ترافيك و نقشه برداري برگزار مي‌شود. به گفته ويبا برگزاري اين آزمون، صلاحيت كاردان‌هاي فني ساختمان در شش رشته كارداني معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي،شهرد‌‌‌‌‌‌‌اري ملزم به مد‌‌يريت جمعيت شهر پایتخت شوراي عالي شهرسازي و معماري د‌‌ر گزارش مشروح خود‌‌ از ضوابط بلند‌‌مرتبه‌سازي، موضوع محد‌‌ود‌‌يت بلند‌‌ مرتبه‌سازي د‌‌ر تهران را مطرح كرد‌‌ اين د‌‌ر‌حالي است كه سازند‌‌گان نيز بايد‌‌ هنگام اخذ پروانه، تاييد‌‌يه‌هاي زيست‌محيطي بناي بلند‌‌ مبني بر قرار ند‌‌اشتن د‌‌ر كريد‌‌ور هواي تهران را اخذ كنند‌‌تجربه بلندمرتبه سازی نداریمينه طراحي معماري، سازه و شهرسازي می‌توان امكان استفاده مطلوب از بناهاي بلند را ايجاد کرد. شهری پایدار، در همین نزدیکی1 به خاطر معماري عالي، برنده جايزه بين­‌المللي مؤسسه­ سلطنتي معماران بریتانیا شد. دپارتمان انرژی آمریکا توافق همکاری با گروه مصدر در راستای تبادل تجارب در حوزه­ شهر بدون کربن امضا کرده است.
موافقان و مخالفان تفكيك وزارت راه و شهرسازي ير معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، شورايعالي شهرسازي و معماري بر عملكرد شهرداري ها و بخش خصوصي مرتبط با ساخت و ساز جستجو كرد. بعنوان مثال، ساخت و ساز در حريم گسل هاي شهري، ساخت و ساز در ت10 روش جايگزين براي صرفه‌جويي برق‌ها و سبك معماري با ديوارهاي ضخيم و كاهگلي و خشتي بهترين تدبير در نگهداري از انرژي بوده است. مهندس مرجان فقيري در اين زمينه مي‌گويد: پيش از آن كه خانه‌ها را با سنگ و گرانيت و شيشه‌هاي منعكس‌كننده ننقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شودرل مقررات معماري و همچنين كنترل مقررات ساختماني وجود دارد. اما بايد توجه كنيم كه اگر مسئول اصلي خودش در عين حال در شهرداري باشد و بخواهد مقررات را بفروشد كنترل بي‌معنا خواهد بود و اين موضوع گرفتاري‌هادولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كندشهرسازي و معماري با شهرداري ها درباره طرح هاي تفضيلي و جامع شهرها گفت: اخيرا به مهندسان ناظر اعلام كرديم كه اگر شهردارهاي مجوز ساخت پروژه اي كه با طرح هاي تفضيلي و جامع در تعارض است را صادر كنند مهندسرويكرد حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي - فرهنگي 168 شهر كشور ابلاغ شددبير شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران در نامه‌اي به مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران و معاون سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مصوبه شورا را درباره اصلاح مصوبه 27 مهرماه سال 94 محدوده تاريخي 168 شهر كشور و تعيين رويكردهاي كلي حفاظت و احياي محدوده هاي تاريخي- فرهنگي را ابلاغ كرد.جولان بساز و بفروش ها در برخی مناطق شهریشهرسازي و معماري، حق ورود به اين منطقه براي ساماندهي و ارائه خدمات را ندارد و از سوي ديگر، بودجه و امكاناتي كه به دهياري داده مي شود، تنها بخش كوچكي از اين شهرك را پوشش مي دهد. دهيار سابق مرتضي گرد 4 هزار هكتار از باغات تهران نابود شده استمعاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه پايتخت در وضعيت نامناسبي از جهت بلند مرتبه‌ سازي قرار دارد، گفت: براساس گزارش‌هاي واصله، با اجراي مصوبه برج - باغ، متأسفانه 4 هزار هكتار از باغات تهران نابود شده است.گران‌ترين اراضي روي خطرناك‌ترين گسل‌ها قرار داردوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال مي‌كنيم. وي ادامه داد: حريم گسل ها پس از تصويب شورا به هيأت دولت ارسال مي‌شود كه پس از تصويب دولت، در طرح‌هاي شهري و شهرسازي شهر مشهد اجرا خواهد شد؛ براساس آن، ساختمغایرت 69 درصد ساخت وسازهاي سال‌هاي 91 تا 95 با طرح تفصیلیدر سومين جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، مغايرت‌هاي طرح تفصيلي با ساخت و سازهاي منطقه يك شهرداري تهران بين سال‌هاي ۹۱ تا ۹۵ در حالي بررسي شد كه شواهد حاكي است ۶۹ درصد ساخت و سازهاي منتسب به پروانه‌هاي صادرشده در فاصله اين چهارسال با طرح تفصيلي ملاك‌عمل داراي مغايرت است.استان تهران بيشترين تصرف غيرقانونيشهرسازي و معماري، املاك و اراضي جعلي و سواحل و بنادر در وزارت راه وشهرسازي تشكيل شده تا به مسايل تصرفات غير قانوني اراضي عمومي رسيدگي شود، حتي در يك مورد مجتمع آموزشي سازمان بنادر و دريانوردي در كلارآ ۴۹۰۰ ساختمان پرخطر در تهرانس كميسيون معماري و شهرسازي تصويب كردند كه به موجب آن شهرداري به محاسبه و صدور سيستمي فرم‌هاي پرداخت و پيش پرداخت عوارض ملزم مي‌شود. محمد سالاري در ضرورت ارائه اين طرح در صحن شورا گفت: طي ماه‌هاي اخير عامل حادثه خيابان رجاييشهرسازي و معماري برسد تا از اين طريق جنبه حقوقي پيدا كرده و اجرايي شود.ارايه گزارش حادثه ساختمان پلاسكو به هيات وزيراندبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در نامه‌اي به رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و همچنين دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران، مصوبه شورا درباره ماموريت به اين دو بخش براي تهيه گزارش حادثه ساختمان پلاسكو و ارايه آن به هيات وزيران، ابلاغ كرد.ساخت سه شهر جديد كليد خوردشهرسازي و معماري دريافت شود و در مرحله بعدي، هماهنگي هاي لازم براي ساخت اين شهرها با مقامات استاني انجام گردد. وي تصريح كرد: شهر جديد «تيس» در كنار درياي عمان، شهر جديد «كوشك» در شهرستان بندرلنگه وتنها به صرف عدم ايمني نمي توان مانع از فعاليت واحدهاي تجاري شدمعاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: تنها به دليل عدم رعايت مسائل ايمني نمي توان از فعاليت واحدهاي تجاري جلوگيري كرد.