مطالبه مردم | پیام ساختمان

مطالبه مردم

قدیمی ترین صنعت کشور در آستانه ورشکستگی دورود را مطالبه مردم استان دانست و عنوان کرد: کارخانه سیمان دورود یک برند برای غرب کشور بود ولی اکنون شایسته نیست با بی توجهی مواجه شود بنابراین لازم است مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی کنند.کیان درآمد پایدار شهرداری جوابگو نیستگ باید یک مطالبه مردمی هم نسبت به عملکرد مهندسان اتفاق بیفتد. شهرداری ها هم باید همکاری لازم را داشته باشند. پیام ساختمان: از نظــر شـــما شهرداری ها مسئولیتی در قبال کیفیت ساخت وساز دارند؟ شهتوافق کدام بخش اقتصاد را نشانه می گیرد؟ه در فشار مطالبه مردم برای بهبود اوضاع و نیاز به تلاش مضاعف برای اصلاح ساختار ممکن است از دست برود. از این رو است که نه فقط نفتی ها که دیگر فعالان اقتصادی نیز بر گفتن این جمله تاکید دارند: «توافق مفرصت استثنایی اصلاح امور اقتصاد صنعت ساختمان به عنوان مطالبه مردمی این است که چرا این رویکرد جدید مورد توجه مسئولان اجرایی قرار نگرفته و اجرایی نمی شود. اینکه صندوق های زمین و ساختمان خوب است شکی نیست و این سوال که چرا تاکنون شاهد رونق بازار