مسکن اجتماعي | پیام ساختمان

مسکن اجتماعي

عملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهم گروه ساخت وساز : هرکدام از دولت هایی که در رأس کار بوده اند ، نتوانسته اند مشکل صنعت ساخت و ساز و تأمین مسکن مردم را حل کنند . چراکه اصولا یا برنامه ای مدون که مبنای کار قرار بگیرد ، وجود ندارد ورود تعاونی ها به بازار سرمایهنقش تعاونی ها را در جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری نمی توان نادیده گرفت ، آن هم در شرایطی که محدودیت منابع بودجه ای دولت برای تأمین مالی پروژه های بزرگ و افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در پروژهآمادگی تعاونی ها برای کمک به دولتیکی از دغدغه های تعاونی های مسکن ، خانه دار کردن اقشار کم درآمد است . در این راستا معدل تعاونی های مسکن با توجه به کارنامه پرباری که بسیاری از آنها داشته اند ، خوب بوده است . علی تدین؛ مدیرعامل اتمُسکن روانی برای درد مُزمن مسکنشورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین مرجع سیستم بانکی که ریاست آن را رئیس محترم کل بانک مرکزی بر عهده دارند سه شنبه هفته گذشته اقدام به اتخاذ تصمیم اعطای وام خرید مسکن به منظور خروج این بخش از اقتشهروند زدایی درشهرهای جدیدپروژه احداث شهرک های جدید در قالب طرح ساخت ارزان برای خانه دار کردن مردم و البته تعدیل جمعیت در کلانشهرهایی مثل تهران در سال 1383 کلید خورد. اما این طرح در درازمدت با موجی از مشکلات روبه رو شد، چراکتعاونی ها به عرصه ساخت وساز باز می گردند؟یکی از بخش های فعال در ساخت وساز کشور تعاونی های مسکن هستند که بنا شده تا در طرح جدید دولت یعنی ساخت «مسکن اجتماعی» مشارکت جدی داشته باشند. بااین حال بسیاری با وجود احتمال بروز تخلف در تمامی انواع سصنعت ساختمان در آیینه پیام ساختماناین کاملا طبیعی است که وقتی به پایان سال نزدیک می شویم هر شخصی ، اعم از حقیقی و حقوقی ، به نوعی اقدام به بررسی بیلان کاری 12 ماه گذشته خود می کند تا ببیند کجای قصه واقع شده و اگر قصد برنامه ریزی برامن فرسوده نیستم، الکی مثلا اکازیونم!چشم هایت را بر هم مزن که عمر من تمام می شود. چشم هایت را بر هم مزن که زندگی مرا به هم می زنی، اگر «او» برای «تو» ساخته شده، «من» برای «تو» ویران شدم، چشم هایت را بر هم مزن که ویرانم می کنی. نشنیده اجایـگاه مسـکن در بـرنامه توسـعهسال آینده برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390) به پایان می رسد و مراحل اجرایی برنامه ششم توسعه آغاز می شود. در همین رابطه با دکتر علی اکبر قلی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سیپیروزی جمهوری خواهان ، روند تحریم ها و بازار مسکن با شکست دمکرات ها در انتخابات سنا ، کنگره آمریکا ( مجلس نمایندگان و سنا ) به دست جمهوری خواهان افتاد . جمهوری خواهان که اکثریت کرسی ها را در کنگره امریکا به دست آورده اند ، از محور های اصلی کار شان سرنوشت یک سال آینده ساختمانازآنجا که صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت پیشران سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد مسئولان همواره تلاش می کنند تا با اجرای طرح هایی مانند؛مسکن مهر ، مسکن حمایتی ، مسکن اجتماعی و . . . این بخش را از رکود خارجتراژدی بــــــزرگ مسکن مهردر تمام کشورهای توسعه یافته ساخت مسکن اجتماعی برای حل مشکل مسکن مردم در دستور کار سران قرار دارد. ژاپن از سال 1990 تا 2000 طی دو دوره پنج ساله، حدود 15 میلیون واحد مسکونی ساخت که سهم HUDC ها و تعداد وعمر ساختمان ها 100 سال می شودتا زمانی که نوسازی و ساخت وساز با کیفیت برای صاحبان ملک در مناطق و بافت های فرسوده منفعت و صرفه اقتصادی نداشته باشد اوضاع این بافت ها بر همین منوال خواهد ماند.به گزارش پیام ساختمان، سید محمد غرضی رئیسمسکن مهر ناتمام، مسکن اجتماعی نامعلوم دولت یازدهم پیش از آن که سکان مدیریت قوه مجریه را به دست گیرد، حل مشکلات و معضلات بخش مسکن را جزو برنامه های خود عنوان کرد و پس از آن، شاید با توجه به بار بزرگ و ناتمام طرح مسکن مهر و با این نیت که شصدای ساکنان بافت فرسوده شنیده نمی شودمسئولان وزارت راه و شهرسازی هفته اسکان بشر امسال را همزمان با روز جهانی اسکان بشر با موضوع «صدای ساکنان مناطق نابسامان شهری» به بررسی بهسازی و نوسازی بافت های هدف شهری اختصاص دادند. آن هم در شرایطی که