مافيا | پیام ساختمان

مافيا

صنعت ساختمان در آیینه پیام ساختماناسـت»‌! «مافياي مخوف در لابي شهرداري ها» سرانجام «زنگ خطر براي معماري ايران» را به صدا درآورد‌، چراکه گويا «رواج کم فروشي در ساخت وساز» و نيز «تصرف اراضي ملي‌، دهن کجي به قانون» و همچنين «80 هزار پتشدید برخورد با ساخت وساز های غیر مجاز م در حوزه مافياي زمين‌خواري در حال حاضر مشکلات جدي وجود دارد و همين امر انگيزه ما را براي رفع تصرف از اراضي افزايش داده است. واحدي با بيان اينکه تاکنون اقدامات و فعاليت‌هاي خوبي براي رفع تصرف اراضي درزمین خواری با مجوز قانونیداد: وجود مافياي زمين مشهود است ،سواحل درياهاي ما فروخته مي‌شود، مردم از ديدن دريا و عظمت خدادادي آن محروم مي‌شوند اما بسياري از مسئولان، کشاورزان را مسئولان فروش زمين‌ها کشاورزي مي‌دانند و مسئولياجرای قانون مالیات بر خانه های خالیاگر اوضاع بازار مسکن مناسب نيست، به دليل وجود باندهاي مافيايي در اين بازار است .به‌عنوان‌مثال زماني که در مورد ماليات بر خانه‌هاي خالي يا ساماندهي مشاوران املاک قانوني تصويب مي‌شود دست‌هاي پشت پرده مانع از اجراي آن گرديده و توسط لابي‌هاي قوي قانون را دور مي‌زنند.موانع افزایش قیمت مسکن ه‌هايي که مافيايي کار مي کنند بازار امن مسکن بازار مسکن را نا امن کنند. در متن زير ابتدا نگاهي داريم به روند قيمت بازار مسکن در6 ماهه نخست و در ادامه نظر کارشناسان در مورد قيمت آينده مسکن را مي‌خوانيم
صنعت آب و برق رقباي زيادي داردسرپرست وزارت نيرو با تأكيد بر اينكه وزارت نيرو براي احداث سد سرمايه‌گذاري مي‌كند اما بعد از مدتي به ما مي‌گويند اسم سد را نياوريد، چون اسم مافياست.نبود شفافيت اقتصادي بورس را زمينگير كرد سوي ديگر مافياي اقتصادي، اطلاعات اقتصادي را قبل از عموم مردم در اختيار عده‌اي خاص قرار مي‌دهد كه از دريافت اين اطلاعات و خريد و فروش سهام شركت‌ها نفع مي‌برند. اينها بخشي از گلايه‌هاي كارشناسان كاركشتتمركز دولت بر كاهش هزينه توليد نفت و گازقاي زنگنه مافيايي كه در اين چند سال در صنعت نفت شكل گرفته بود، به طور كلي از بين برد،گفت:«در واقع آقاي زنگنه وزير نفت نشد و مدير پروژه شد؛ به پارس هاي جنوبي كه ميليارد ها سرمايه گذاري در آن صورت گرفته