گودبرداري | پیام ساختمان

گودبرداري

ترفند جدید برای ساخت و ساز در باغ‌ها قطعا با گودبرداري که براي تامين پارکينگ انجام مي‌شود کل باغ در آستانه نابودي قرار مي‌گيردگودبرداری خلاف در زمين يك هكتاری‌ منطقه یک گودبرداري قيطريه جزییات یک گودبرداری خلاف در منطقه یک تهران با نامه شهروندان این منطقه به معاونان معماری و شهرسازی و مسکن و با دستور وزیر راه و شهرسازی برای رسیدگی و پاسخگویی به مطالبات شهروندی صنعت ساختمان در آیینه پیام ساختمانرد که «در گودبرداري‌هاي پنهان از نهاد‌هاي ناظر‌، خانه‌ها در انتظار آوارند اينجا»‌! شايد به خاطر همين بود که وزير راه و شهرسازي هم در اين ماه با صداي بلند اعلام کرد‌: «خودمان را به خواب خرگوشي نزنيممن فرسوده نیستم، الکی مثلا اکازیونم!ره خطرات گودبرداري ساخته نمي شود؟. آگهي آيا مهندسيد و دنبال کار مي گرديد؟ آيا از پايين بودن عمر ساختمان‌ها در ايران نگرانيد؟ آيا نمي‌توانيد براي ساختن يک سرپناه براي خودتان مصالح استاندارد گيبرخورد شهرداري عادلانه باشدو سال پيش گودبرداري به عمق 10 متر در همسايگي خانه ما انجام شد‌. در آن زمان به خاطر مشکلات مالکيتي از ادامه کار جلوگيري به عمل آمد و هنوز تعيين تکليف نشده و به نظر نمي‌رسد که حالا حالا‌ها دعواي طرفيننفله 11 ميليارد تومان نخاله ساختمانيريب بنا و گودبرداري‌، فعاليت‌هاي عمراني شهر و حفاري‌هاي انجام شده توسط ادارات مختلف و حاصل از تعميرات جزيي ساختمان حدود 2000 تن در روز اعلام شده‌است‌. قانون مديريت پسماند‌ها روانشادنيا با اظهنظارت بر گودبرداری ها تشدید می شودبه محل دو گودبرداري ناایمن در محدوده شهرک غرب تهران رفتند و اشکالات و ايرادات اين گودهای ناايمن را از نزديک مشاهده کردند. پیش از آن نشست مشترک میان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان آتفاتحه باغ‌هاي تهران را بخوانید در جريان گودبرداري و ساخت برج‌ها نابود شوند . وی افزود:در منطقه ازگل در بن‌بست تهراني با ساخت یک برج 40 واحد ساختماني جديد ايجاد خواهد شد و مردمي را كه روزي در محله‌ای آرام و كم رفت‌وآمد زندگي می‌کاعتراض مردم به گود دیگر بابک زنجانیعضو كميسيون شهرسازي شوراي شهر با اشاره به اعتراض برخي از ساكنان خيابان خدامي در خصوص گودبرداري رها شده در اين منطقه گفت: در بازديدي كه يك ماه گذشته از اين منطقه داشتم اعلام كردم اين منطقه امن نيست و در نامه اي به معاونت شهرسازي شهرداري نيز اين موضوع را گوشزد كرديم.نحوه پوشش بیمه مسئولیت مهندسان بنابراين گودبرداري نيز به‌عنوان پر ریسک ترين مرحله ساخت در قالب رعايت الزامات بيمه گر و اصول ساخت‌وساز و توصیه‌های ايمني تحت پوشش می‌باشد . مهندسان چقدر از این بیمه‌نامه استقبال می‌کنند؟ با تحقق 128 درصدي بودجه با فروش تراكمتلف حوادث گود‌برداري از جمله نظارت، استفاده از مجريان داراي صلاحيت، ضرورت بررسي مكانيك خاك و همچنين تخلفات كميسيون ماده پنج، توسط سخنرانان مطرح شد. علاوه بر اين برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و همچنين برپابی اطلاعی مهندسان از روش های نوین گودبرداری هاي صحيح گودبرداري که منبعث از مقررات ملی ساختمان بوده بر اساس آیین‌نامه‌ای در دستور کار قرار دارد.وی در ادامه گفت: آموزش و متداول نمودن اجرای روش های جدید گودبرداری با تکیه بر نوین‌ترین فناوری هایتفکر سیستمی به‌جای عملکرد جزیره‌اینکه مسئله گودبرداري و تلفات ناشي از آن طي چند سال اخير به اوج خود رسيده است، گفت: اين امر باعث برگزاري سلسله همايش‌هاي گودبرداري و ايمني شد. وی نقش مهندسان و وجود مطالعات فنی و ایمنی در زمینه‌ ژئوتکكارفرما تمكين نمي‌كندكه بر كار گودبرداري يك ساختمان پنج طبقه نظارت دارد. لودر تا عمق دو متری پیش‌رفته ولي از ابزارهاي حفاظتي اطراف محل كار خبري نيست، درحالی‌که از سه طرف با ساختمان‌هاي قديمي سه طبقه احاطه شده است. وقتي خوآخوندي به حوادث گود‌برداري خاتمه دهدلايل وقوع گود‌برداري‌هاي غیراصولی و مرگ هم‌وطنان، عدم به‌کارگیری مجريان ذي‌صلاح است. بسياري از مجريان ساختمان‌هاي شهري افرادي هستند كه با گذشت زمان و كسب تجربه توانسته‌اند جايگاهي در صنعت ساختمان پي
دولت مي توانست قانون ماليات بر ساخت وساز را با تاخير ابلاغ كندلس درباره گودبرداري هاي غيراصولي در شهرها نيز بيان داشت: اين گودبرداري ها كه عمدتا در ساختمان هاي مجاور اثر تخريبي دارند، با نظارت جدي روبرو نيستند كه براي افزايش اين نظارت ها اختيار كامل به مهندس ناظگران‌ترين اراضي روي خطرناك‌ترين گسل‌ها قرار داردو مخصوصاً گودبرداري‌هاي ساختماني موظف به اجراي يكسري مطالعات و تحقيقات شود، بيان كرد: طبق برنامه ما شهرداري بايد براي گودبرداري‌هاي بزرگ كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه‌هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرمرگ سالانه ۹۰۰ نفر در حوادث ناشي از كارهاي ساختمانيي ناشي از گودبرداري‌ها و ساخت و سازهاي بي‌ضابطه و همچنين عدم رعايت نكات فني و مهندسي، گفت: پيگيري حوادث‌ ساختماني از طريق مباحث مقررات ملي ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان قابل انجام است. همچنين يافظرفيت شهر تهران در بلندمرتبه سازي اشباع شده استي از آنها گودبرداري هاي عميق يا دست كاري در لايه هاي زيرين خاك توسط انسان است كه مي تواند برخي حركت هاي لايه هاي زمين را تشديد كند. حناچي اظهار داشت: در كنار آن وجود قنات هاي متعدد در تهران و انحراف معاون آخوندي خبرداد؛بروز ترك‌هاي عميق بر كاخ نياوران اطلس‌مال گودبرداري ۴۰ متري دارد و به مراتب خطرات بيشتري را براي محيط پيرامون خود ايجاد خواهد كرد. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، علاوه بر وجود گسل در تهران، پديده فرونشست هم مخاطره‌اي است كه شه