کميسيون عمران | پیام ساختمان

کميسيون عمران

عملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهم گروه ساخت وساز : هرکدام از دولت هایی که در رأس کار بوده اند ، نتوانسته اند مشکل صنعت ساخت و ساز و تأمین مسکن مردم را حل کنند . چراکه اصولا یا برنامه ای مدون که مبنای کار قرار بگیرد ، وجود ندارد سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولید گروه ساخت و ساز : زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها در دولت دهم اجرایی شد ، مقرر گردید 30 درصد عواید ناشی از این طرح به تولید داده شود اما در فاز اول اجرای این طرح خبری از کمک به تولید نبود . سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولید گروه ساخت و ساز : زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها در دولت دهم اجرایی شد ، مقرر گردید 30 درصد عواید ناشی از این طرح به تولید داده شود اما در فاز اول اجرای این طرح خبری از کمک به تولید نبود . با وعملکرد ساختمانی دولت های دهم و یازدهم گروه ساخت وساز: هرکدام از دولت هایی که در رأس کار بوده اند، نتوانسته اند مشکل صنعت ساخت و ساز و تأمین مسکن مردم را حل کنند. چراکه اصولا یا برنامه ای مدون که مبنای کار قرار بگیرد، وجود ندارد یا استیضاح کارآمدتر خواهد شد «استیضاح وزیر راه و شهرسازی با 24 امضاء به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.» این، آخرین خبرهـدیــه مجـلس به دولـت گروه ساخت وساز : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلی ترین و محوری ترین قانون ساخت وساز در کشور ماست که متأسفانه تاکنون بخش اعظم آن از سوی مسئولان مربوطه اجرا نشده است . علاوه بر این با توجهدلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند گروه بازار ساختمان :طرح جدید وزارت راه و شهرسازی که قرار است از اواسط بهار امسال ابلاغ شود عملاً بانک ها را به عنوان ضلع سوم معاملات مسکن مطرح می کند. در این طرح، علاوه بر دو طرف معامله یعنی پیش خریمقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیدر حال حاضر تمام بازار های سرمایه درگیر دو مبحث مهم؛ توافق اولیه در مذاکرات هسته ای و تعیین نرخ سود بانکی هستند و مردم نگران اثرگذاری این دو مؤلفه بر بازار های اقتصادی کشور ازجمله بازار مسکن . متأسانگ دولتی بودن بر پیشانی سازمان نظام مهندسی ساختمانعضو کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه امروزه هر چه مشکلات سر راه نظام مهندسی کشور داریم، به دولتی بودن ریاست آن باز می گردد، گفت: متأسفانه روسای دولتی هرگز به دنبال نظر اعضا نیستند بلکه به دنبال آن هایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکناواخر شهریور 93 بود که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن مخالفت کردند و قرار شد این قانون تا شش ماه آینده مسکوت بماند و پس از آن ،این طرح دوباره در کمیسیون عمخریداران مسکن عجله نکننددر حال حاضر دو موضوع؛ پیشنهاد خرید از زبان مسئولان و توافقات اولیه لوزان بر بازار مسکن سنگینی می کند . از یک طرف در روز های اخیر بیشتر کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن مردم را برای خرید هر چه زودتر تحر7سؤال ساختمـانی از مجلس نشینـانگفته می شود هر جا نظارت کمتر شود، با نفوذ برخی قدرتمندان و یا ثروتمندان زمینه های قانون گریزی و فساد فراهم می گردد. اینجاست که حیطه وظایف و چارچوب اختیارات نمایندگان بهارستان نشین، یعنی «قانون گذاریفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 سال 93 با فراز و فرودهای بسیار در ابعاد اقتصادی رو به پایان است . برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال 94 در عرصه کسب وکار، داشتن اطلاعات از عوامل شش گانه مؤثر بر اقتصاد ایران که شامل آینده مذاکراتمقصدآینده نقدینگی ارزی سرگردانگروه بازار مسکن : بازار ارز در یک سال گذشته به دلیل انتظارات خوش بینانه مردم و تغییر سیاست خارجی و اقتصادی دولت توانسته بود با ثباتش ، نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا کند . به طوری که تورم نقطه به نقطهمهر مسکن در گـــرو بانکگروه بازار مسکن : دولت در فاصله سال های 86 تا 92 حداقل 150 میلیون مترمربع زمین دولتی - معادل 15 هزار هکتار- برای مسکن مهر اختصاص داده است.در مقررات مصوب مسکن مهر، رعایت فرمول «قیمت زمین معادل حداکثر