کميسيون عمران | پیام ساختمان

کميسيون عمران

عملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهمدم عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار پيام ساختمان گفت‌: براي بررسي اين موضوع که نيکزاد عملکرد بهتري داشته يا آخوندي نخست بايد به بررسي دولت‌ها بپردازيم چون فضايي که در دوره قبل بود بسهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیدجان‌، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه کمک به توليد‌کننده‌، کمک به اقتدار ما در مذاکرات هسته‌اي است‌، اظهار داست‌: هم در قالب برنامه پنجم توسعه و همسهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیدجان‌، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه کمک بهتوليد‌کننده‌، کمک به اقتدار ما در مذاکرات هسته‌اي است‌، اظهار داست‌: هم در قالب برنامه پنجم توسعه و همعملکرد ساختمانی دولت های دهم و یازدهم دم عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار پيام ساختمان گفت: براي بررسي اين موضوع که نيکزاد عملکرد بهتري داشته يا آخوندي نخست بايد به بررسي دولت ها بپردازيم چون فضايي که در دوره قبل بود باستیضاح کارآمدتر خواهد شد«استيضاح وزير راه و شهرسازي با 24 امضاء به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم شد.» اين، آخرين خبري است که پس از ابتدا انتشار در رسانه ها و سپس قرائت در صحن علني مجلس- البته با چند روز تأخير-گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازي دولت يازدهم توسط کميسيون عمران منتشرشده است. اما استيضاح چيست ؟ چگونه و با چه ساز و کارهايي انجام مي‌شود ؟ ...هـدیــه مجـلس به دولـتعضويت در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و رياست شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان را توامان بر عهده داشت‌، تصميم گرفت بند‌هايي از اين قانون را براي اصلاح به کميسيون عمران ببرد‌. اصلاحاتي که دلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند د عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تشريح مزاياي اين طرح به پيام ساختمان گفت: اجرايي شدن اين طرح باعث مي‌شود تا مردم با اعتماد کامل وارد سرمايه‌گذاري در بازار پيش‌فروش شوند. عليرضا خسرويمقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیمي‌، رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که اگر ايران بخواهد در فهرست کشور‌هاي توسعه يافته قرار بگيرد بايد توجه شاياني به توليد داشته باشد‌، به پيام ساختمان گفت‌: متأسفانه در کشور انگ دولتی بودن بر پیشانی سازمان نظام‌مهندسی ساختمانعضو کميسيون عمران با تأکيد بر اينکه امروزه هر چه مشکلات سر راه نظام‌مهندسي کشور داريم، به دولتي بودن رياست آن باز مي‌گردد، گفت: متأسفانه روساي دولتي هرگز به دنبال نظر اعضا نيستند بلکه به دنبال آن هستند که نظر رئيس‌جمهور و دولت تأمين شود تا در يک دوره ديگر بتوانند رياست سازمان را داشته باشندایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکندوباره در کميسيون عمران و کميته مسکن بررسي و در صحن علني مجلس مطرح شود. حال از اين ماجرا بيش از 6 ماه گذشته است و از آنجا که دولت تصميم دارد براي جبران کاهش قيمت نفت (براي تامين هزينه هاي بودجه 94)خریداران مسکن عجله نکنندانه و عضو کميسيون عمران با بيان اين مطلب که بدون ترديد بعد از توافقات نهايي شرکت‌هاي خارجي و بخصوص شرکت‌هاي اروپايي براي سرمايه‌گذاري در ايران مشتاق‌تر مي‌شوند به پيام ساختمان گفت‌: البته اگر اين ک7سؤال ساختمـانی از مجلس نشینـانستا اعضاي کميسيون عمران مجلس از تنها ماندن وزارت راه و شهرسازي در فرايند نوسازي بافت‌هاي فرسوده انتقاد کرده و خواستار اين بوده‌اند که ساير دستگاه‌هاي اجرايي نيز ورود کنند، چراکه وزارت راه و شهرسازيفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 يک عضو کميسيون عمران مجلس در مورد عوامل شش‌گانه مؤثر بر اقتصاد آينده ايران به خبرنگار ما گفت: مذاکرات 1+5 برخلاف آنچه گفته مي‌شود، اهميت ندارد، زيرا جامعه‌اي که سه رأس مثلث يعني نيروي کار توانمندمقصدآینده نقدینگی ارزی سرگردانعنوان عضو کميسيون عمران‌، رونق اقتصادي کشور را در افزايش ساخت وساز و رونق توليد مي‌بينم و اميدوارم دولت با حمايت سرمايه‌گذاران در عرصه ساخت وساز و کاهش وابستگي به درآمد نفت بتواند گام‌هاي محکمي در رمهر مسکن در گـــرو بانکسروي، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که مشکل مسکن مهر در بيشتر شهرهاي جديد، نبود زيرساخت‌ها و 11 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي است که در اختيار بانک مسکن است و آن را پرداخت نمي‌ک