کارگران ساختماني | پیام ساختمان

کارگران ساختماني

صنعت ساختمان در آیینه پیام ساختماناین کاملا طبیعی است که وقتی به پایان سال نزدیک می شویم هر شخصی ، اعم از حقیقی و حقوقی ، به نوعی اقدام به بررسی بیلان کاری 12 ماه گذشته خود می کند تا ببیند کجای قصه واقع شده و اگر قصد برنامه ریزی براآخرین وضعیت تعاونی های مسکن به گزارش خبرنگار پیام ساختمان ، هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با هدف ارتقای فضای مشترک هم اندیشی در بین تعاون گران و علاقه مندان به تعالی اقتصاد تعاونی و همچنین توسعه فرهنگ تعاون و همدلی بین نهادبازار مسکــن، بهشت سوداگــرانپیش از ورود به اصل بحث، به تعدادی از اظهارنظرهای فعالان و کارشناسان مسکن به شرح زیر توجه کنید: اطهاری: در سال های اخیر، سوداگران در بخش مسکن، بیشترین ساخت وساز را داشته اند که حباب مسکن در تهران سرنوشت یک سال آینده ساختمانازآنجا که صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت پیشران سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد مسئولان همواره تلاش می کنند تا با اجرای طرح هایی مانند؛مسکن مهر ، مسکن حمایتی ، مسکن اجتماعی و . . . این بخش را از رکود خارجاتحادیه ای برای دفاع از حقوق کارگران گروه ساخت وساز: کارگران و استادکاران ساختمانی یکی از محروم ترین اقشار جامعه هستند که از جهات بسیاری ازجمله حق ابتدایی مانند بیمه مورد بی توجهی مسئولان و دست اندرکاران قرار گرفته اند. علیرغم قانهـزار و یک گره بیـمه کارگران ساختــمانیگروه گزارش: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور در حال حاضر علاوه بر 39 میلیون بیمه شده بیش از 800 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه دارد، اما به گفته محمد حسن زدا، معاون فنپیشنهادهای انبوه سازان برای بودجه94 و برنامه ششم کانون سراسری انبوه سازان پیشنهادهای خود در خصوص لایحه قانون بودجه سال آتی و نیز برنامه ششم توسعه کشور را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرد.به گزارش پیام ساختمان، درحالی که دولت تدوین لایحه قانون بودجه مسئول بیمه کارگران هستیمگروه گزارش: رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه با پول انبوه سازان کارگران مشاغل دیگر بیمه می شوند از نامه نگاری به دولت و مجلس برای پیگیری اضافه دریافت حق بیمه توسط تأمین اجتماعی خبر داد و گفاز رسانه ملی تا رسالت ملیپیام ساختمان مفتخر است که با حضور دائمی در تمامی رویدادهای نمایشگاهی، علمی و تخصصی صنعت ساختمان، در راستای وظایف و دل مشغولی های رسانه ای خود گام بردارد و ضمن انعکاس نیازهای بازدیدکنندگان و شرکت کن