کارفرمايان | پیام ساختمان

کارفرمايان

تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی٬ نقطه عطف طرح اصلاح استبه گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با بیان اینکه به دلیل اهمیت برنامه اصلاح نظام بانکی و پیاده سازی صحیح آن لازم است مدیران عامل با جزئیات این طرح بیشتر آشنا شوند٬ آینده روشن اقتصادی و ساختمانیسال 1393 با تمام فراز و فرودهایش سپری شد و سال 1394 با تمام بیم و امیدهایش می آید . اگر با این فرض که «گذشته چراغ راه آینده است» به آن گذشته و این آینده بنگریم ، لازم می نماید درنگی نموده و مروری مخآخرین وضعیت تعاونی های مسکن به گزارش خبرنگار پیام ساختمان ، هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با هدف ارتقای فضای مشترک هم اندیشی در بین تعاون گران و علاقه مندان به تعالی اقتصاد تعاونی و همچنین توسعه فرهنگ تعاون و همدلی بین نهادضرورت تشکیل اتاق فکر برای معماری ارتقای کیفیت معماری زمانی ممکن خواهد بود که کارشناسان و متخصصان در این زمینه اتاق فکری تشکیل دهند و سعی و تلاش خود را برای بهبود وضعیت معماری به کار گیرند.علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری نقش سازندگـان در تله ناآگاهی حقوقیکافی است وارد راهرو های دادگاه ها شوید تا شاهد حضور متعدد مهندسان و مجریان ساختمانی نام آشنا و بعضا مالکانی باشید که دستبند بر دست در انتظار نوبت رسیدگی به پرونده خود نشسته اند . مقابل در ورودی دادتعرفه مهندسی به اندازه دیـه انسان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان اردبیل گفت: با توجه به مسئولیتی که مهندسان بر عهده دارند تعرفه خدمات فنی و مهندس خیلی کم است و باید معادلات هزینه و ساخت مجدداً تنظیم شود.به گزارش پیام ساختمان، هوشی مسئول بیمه کارگران هستیمگروه گزارش: رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه با پول انبوه سازان کارگران مشاغل دیگر بیمه می شوند از نامه نگاری به دولت و مجلس برای پیگیری اضافه دریافت حق بیمه توسط تأمین اجتماعی خبر داد و گف آقای غفرانی ارجاع کار قانونی نیست گروه ساخت وساز: در شماره پیش سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در پاسخ به سؤالی در مورد طرح ارجاع کار نظارت تأکید داشت که این طرح در قانون