کارفرمايان | پیام ساختمان

کارفرمايان

تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی٬ نقطه عطف طرح اصلاح استنندگان و کارفرمايان به پروژه‌هاي دولتي، سبب افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها شده است. در صورتي که دولت، اقدام موثري براي ساماندهي‌ بدهي‌هاي خود به انجام نرساند، «تداوم و حتي تشديد وضعيت رکودي فعلي» دآينده روشن اقتصادي و ساختمانيکارگران‌، کارفرمايان‌، کارمندان‌، سازندگان‌، پيمانکاران‌، مهندسان‌، انبوه‌سازان‌، دولتيان‌، مجلسيان و‌.‌.‌.‌. که هرکدام به نوبه خود سهمي و نفعي‌- نه به اختيار که به اجبار‌- ازکشتي اقتصاد ايران دارآخرین وضعیت تعاونی های مسکن ز کارگران کارفرمايان واقعي هستند ربيعي توضيح داد: کارفرمايان قبل از انقلاب در بنگاه‌هاي اقتصادي داراي قدرت بالايي بودند، اما امروز کارگران کارفرمايان واقعي هستند و اگر به اين اقشار توجه نشود فقر وضرورت تشکیل اتاق فکر برای معماری ي و تأثير کارفرمايان بر معماري، با وي گفتگويي انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد: به نظر شما براي ارتقاي معماري کشور چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ به نظر من اول بايد متخصصان و تصميم‌گيرندگان سازندگـان در تله ناآگاهي حقوقي‌هاي ميان کارفرمايان و پيمانکاران ازجمله اين مشکلات است‌، به ويژه آنکه برخي مجريان که اجراي پروژه را به عهده مي‌گيرند توان حقوقي‌، فني و مالي کافي ندارند‌، درنتيجه افراد زيادي را دچار مشکل مي‌کنندتعرفه مهندسی به اندازه دیـه انسان زان رضايت کارفرمايان از مهندسان ناظر گفت: وقتي خود مالک يا کارفرما به مهندس ناظر پيشنهاد مي‌کند که تو چشمت را ببند تا من فلان کار را انجام دهم چطوري مي‌تواند از عملکرد و انجام‌وظيفه مهندسان رضايت داشت مسئول بیمه کارگران هستیمآشکاري به کارفرمايان خواهد بود و مسلماً بر قيمت تمام‌شده مسکن تأثير مستقيمي خواهد داشت.وي با بيان اينکه مخالف حذف تبصره يک ماده پنج بيمه کارگران هستيم، افزود: در اين رابطه به رئيس مجلس شوراي اسلامي نا آقای غفرانی ارجاع کار قانونی نیستان حرفه و کارفرمايان پرداخته و در ادامه نيز از جمله وظايف نظام‌مهندسي استان‌ها را کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان‌سازي در زمينه ارجاع مناسب کار‌ها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از افراد فاقد صلاحيت د