کاداستر | پیام ساختمان

کاداستر

1092 مورد رفع تصرف از اراضی ملیساس سیستم کاداستر تهیه می شود و در یک سامانه ای که توسط سازمان ثبت تهیه شده، ثبت و ضبط می شد. موظف شده ایم این اطلاعات را در اختیار سازمان ثبت قرار دهیم تا در تمام اتفاقات بخش املاک و مستغلات شفاف راه اندازی سامانه خوداظهاری اسناد مالکیت به زودیت مردم در کاداستر را پیش بینی کرده ایم که بخشی از این اسناد مالکیت به لحاظ ثبت دستی نیاز به اصلاح و پیگیری مالکیتی دارد که به موجب آن پورتالی طراحی شده که از مردم درخواست می کند برای کنترل سوابق مالکیبا همکاری دستگاهها مالکیت های دولتی و مردمی شفاف می شوند هم اجرای کاداستر در بخش های منابع طبیعی و اراضی خارج از شهرها را به سرعت پی گیری می کند. احمد تویسرکانی افزود: ما معتقد هستیم اگر کادستر بصورت کامل و 100 درصد در تمام نقاط کشور به ویژه در اراضیشیوه نامه بهره برداری از دفتر املاک الکترونیکدر اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 6 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 95/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، ابلغ می گردداعلام آمادگی کانون سردفتران و دفتریاران برای همکاری با پلیس آگاهی ناجا در نظام کاداستر و گسترش فناوری های نوین در ارائه خدمات ثبتی سفارش شده است. دشتی اردکانی به بند 66 این برنامه اشاره کرد و افزود: در این بند به حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قرا رفع مشکلات سند مالکیت بافت های فرسوده ت جلدی به کاداستری و تهیه نقشه های U.T.M و انعکاس در سامانه کاداستر ثبت اسناد اقدام تا با اخذ رضایت و درخواست مالکین نسبت به رفع اشتباه برابر اقرار و رضایت مالکین نسبت به اصلاح اسناد و سند کاداستری مطموانع اجرای قانون جامع کاداستر بررسی می شودستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع رفع موانع اجرای قانون جامع کاداستر تقویت می شود.ضمیمه بازار دویست و پنجاه و ششمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شد -تاثیر کاداستر بر کنترل بافت های فرسوده -نیازهای بهره وری سازمان ثبت را جدی بگیرید - و مطالب جذاب و خواندنی دیگر - هفته نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراستاثیر کاداستر بر کنترل بافت های فرسودهکاداستر می تواند با تلفیق اطلاعات هندسی و توصیفی از وضع موجود بافت های فرسوده، گسترش بی رویه شهرسازی را کنترل و از زاغه نشینی و شهرنشینی جلوگیری کند.اداره کاداستر در انتظار اطلاعات دستگاه های اجرایی در سیستم کاداستر جانمایی شده است که باوجود تلاش های فراوان با وضعیت مطلوب یعنی جانمایی 145 میلیون هکتار هنوز فاصله طولانی داریم.تویسرکانی با اشاره به ابلاغ آیین نامه قانون جامع کاداستر به ماده 3 این ضمیمه بازار دویست و پنجاه و پنجمین شماره هفته نامه پیام ساختمان منتشر شدس و مسکن- کاداستر در انتظار اطلاعات- و مطالب جذاب و خواندنی دیگر- هفته نامهپیام ساختمانرا هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهیدنیازمندی های ساختمان ولیست آگهی های خرید و فروش املاک( آپارتمانکاداستر علیه کاداسترافزایش زمین خواری و عدم شفاف سازی مرز بین زمین ها، مراتع، آب ها و ... همچنان ادامه دارد که همه جزو حیطه های کاری کاداستر است و با اجرایی شدن آن بسیاری از تعدی گری ها کاهش می یابد. انتصاب معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ر املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد. در حکم صادره از سوی تویسرکانی با اشاره به سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، اهداف و برنامه های راهبردی سازمان ثبت اسنمستاجران بدون متولی رها شده اندتمان، طرح کاداستر زمین های شهری، سامانه کنترل قیمت ها در بازار خریدوفروش و اجاره مسکن، دریافت مالیات از خانه های خالی و سوداگران زمین و ... همه و همه طرح هایی است که در طول سال های گذشته مطرح شده ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعهر در نظام کاداستر و گسترش فناوری های نوین در ارائه خدمات ثبتی. - امور فرهنگی 68- تلاش شایسته برای تبیین ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی. 69- ارائه و تروی
انفصال دایم 11 سردفتر در سال 94انون جامع کاداستر از روز اول هفته قوه قضاییه یعنی اول تیرماه، دفاتر املاک دست نویس در کشور را حذف می کنیم تا در سراسر کشور دفاتر الکترونیکی جای آنها را بگیرد. همچنین دفاتر اسناد در دفترخانه اسناد رسمی مخالفان شفافیت علیه طرح ملی "کاداستر"وقتی مالکیت دقیق زمینها مخصوصا زمینهای ملی و عمومی معین نبوده، جرم زمین خواری با استفاده از خلاء ناشی از ابهام قابلیت وقوع می یابد. پروژه کاداستر که وظیفه ساماندهی اراضی را بر عهده دارد، بعد از بیست سال هنوز اجرا نشده است.مدت زمان اجرای طرح کاداستر به‌شرط تامین اعتبار، 5 سال است در اجرای کاداستر، 12 میلیون سند مالکیت برای مردم صادر شد که یک مورد خطا نداشته است. وی درباره ضرورت آرشیو و بایگانی‌های الکترونیکی سازمان ثبت افزود: تاکنون ۱۰ درصد بایگانی‌های ثبت اسناد معادل ۱۷۰ معدن آماده حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پسابرجامریق سیستم کاداستر، که یک فضای مجازی است محدوده‌های آزاد شده معدنی را به مردم عرضه نموده است. تهیه سند جامع پیشگیری از زمین‌خواری مدیرکل پیشگیری وضعی قوه قضائیه از اجرای همزمان طرح کاداستر در روستاها و شهرها خبر داد.
X