هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

قيمت نفت

عربستان سهم بازار نفت منطقه را به ايران واگذار مي‌كندبالا بردن قيمت نفت كاهش دهند. «كريستف راحل» در كنفرانسي در دوبي، گفت: «اگر شما درباره برندگان بازار نفت صحبت مي‌كنيد بايد روي ايران و عراق متمركز شويد». بر اساس اين گزارش كشورهای صادركننده نفتتوافق كدام بخش اقتصاد را نشانه مي‌گيرد؟براي سقوط قيمت نفت مي‌دانند اما شمس اردكاني معتقد است توافق تاثير قابل توجهي بر بازار نفت به جا نخواهد گذاشت. حالا حرف بر سر زمان است نه بازگشت يا عدم بازگشت. مقامات ايراني مي‌گويند شش ماه ديگر سهم‌سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیدايين آمدن قيمت نفت‌، محدوديت‌هاي مالي و ناقص ماندن پروژه‌هاي عمراني دولت تصميم به حذف يارانه کساني گرفت که نيازي به يارانه نداشتند‌. ما هم حرفي نداشتيم‌. حذف حدود 5 ميليون نفر از دريافت يارانه درآمسهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیديين آمدن قيمت نفت‌، محدوديت‌هاي مالي و ناقص ماندن پروژه‌هاي عمراني دولت تصميم به حذف يارانه کساني گرفت که نيازي به يارانه نداشتند‌. ما هم حرفي نداشتيم‌. حذف حدود 5 ميليون نفر از دريافت يارانه درآممقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیقتصادي که قيمت نفت آن چند برابر کاهش يافته‌، خطرناک باشد‌. در متن زير ابتدا به تأثير نرخ سود بانکي در تک تک بازار‌ها خواهيم پرداخت و در ادامه نگاهي به تأثير آن بر بازار مسکن داريم‌. صنعت‌، نيازمنایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکنبران کاهش قيمت نفت (براي تامين هزينه هاي بودجه 94)اخذ ماليات را در اولويت قرار داده و فرار هاي مالياتي را به صفر نزديک کند به نظر مي رسد زمان آن فرا رسيده است که دولت نگاه جامعي نيز به اخذ ماليات برآينده روشن اقتصادي و ساختمانيرچند ارزش قيمت نفت که اصلي‌ترين منبع تأمين بودجه در فراق کسب ماليات ـ که باز در دريافت آن از شهروندان فاقد درآمد جاي بسي درنگ و تأمل است ـ به پايين‌تر از نصف قيمت چند ماه پيش سقوط کرده‌است و حداقل چشم انداز ساخت و ساز در سال آيندهما چنانچه قيمت نفت سير نزولي داشته باشد و از طرفي فروش نفت ما با مشکل مواجه شود‌، نمي‌توان چشم اندازي براي صنعت ساختمان متصور شد‌. ضمن اينکه برنامه‌ريزي‌هاي خوب دولت بدون پول و امکانات بي‌فايده‌است‌ چالش های افزایش قيمت حامل‌هاي انرژيكاهش شديد قيمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم.» اين لايحه زماني به مجلس تقديم شد كه قيمت نفت به حدود كمتر از 70 دلار به ازاي هر بشكه نفت خام رسيده بودفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 قوط جهاني قيمت نفت ،رسيدن به رشد اقتصادي مدنظر در افق 1404 ،تأثيرات بودجه انقباضي ،کاستن از شتاب تورم و کاهش بيکاري امري ضروري است . برخي کارشناسان معتقدند: بعد از رشد چشمگير شاخص بورس اوراق بهادار مقصدآینده نقدینگی ارزی سرگردانديگر کاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني درآمد‌هاي ارزي را کاهش داده‌است‌. حال به عقيده بسياري از کارشناسان نوسانات ارز‌، سکه و سقوط ارزش شاخص بورس نشانگر علامت‌هايي در حوزه اقتصاد و مسکن است‌. مطابق برآبازي تاج و تخت و قیمت نفتملك عبدالله 90 ساله موجب تلاطم موقتي در بازار نفت جهان شد، به‌گونه‌ای كه به هنگام تهیه این گزارش قيمت نفت «وست تگزاس اينترمديت» با افزايشي 2 درصدي به 47 دلار به ازاي هر بشكه رسيد و محموله‌هاي نفت برنت نيز به قيمت 49.30 دلار مبادله شد كه نسبت به روز پيش از آن 78 سنت افزايش داشته است.دود نفت در چشم مسکنکاهش قيمت نفت با تأخير تاثير بر بازار مسکن مي‌گذارد‌.نقمت نفت، نعمت ساختمانامروز ديگر نگاه به نفت مثل گذشته نگاه مصرفي به‌عنوان يك انرژي و يا يك نگاه صرف اقتصادي و كسب درآمد براي تأمين مايحتاج ساير صنايع نيست بلكه هدف صحنه‌گردانان نفتي فراتر از اينها است و چه‌بسا برخي از آنها اگرچه "بذركاهش قيمت نفت مي‌كارند" اما "محصول افزايش قدرت برداشت مي‌‌كنند". تجاري كردن انرژي نواين كشور قيمت نفت رفاه كاذبي را فراهم نياورده و سياست عمومي هم بر اين منوال است كه بر توسعه تكنولوژي منابع انرژي تجديدپذير بيفزايد‌. گرچه ضرورت توجه به اين نوع انرژي‌ها به دو دهه نرسيده‌است‌. اير
چالش تداوم رشد اقتصاد ايراناز انتظار قيمت نفت و موانع سياسي و اجتماعي براي ايجاد اصلاحات. در اين راستا، اقتصاد ايران از تعديل صورت گرفته در رشد اقتصادي منطقه مستثني نشده است. گرچه ايران در سال 2015 رشد اقتصادي منفي را تجربه حال مسكن در ايران به اين زودي خوب نمي‌شودد فزاينده قيمت نفت در بازار جهاني بازار مسكن نيز رشد قابل قبولي را در پيش گرفت و عملاً با توجه به روند آن دوران كسي تصور نمي‌كرد كه بازار مسكن پس از چند سال اين چنين درگير شود. اما كاهش قيمت نفت در باقيمت جهاني نفت افزايش يافتسقوط آزاد قيمت نفت كه هفته پيش با افزايش توليد نفت شيل آمريكا كليد خورد، ايفا كرده است. در همين حال، افزايش تعداد دكل هاي فعال حفاري نفت آمريكا در هفته گذشته، موجب از بين بردن تلاش هاي اوپك براي كارشته‌هاي اوپك پنبه مي‌شود؟در حاليكه كشورها تمديد ۶ ماه ديگر «توافق اوپك» را براي افزايش قيمت نفت دنبال مي‌كنند، تحليلگران مي‌گويند افزايش توليد «شيل» مي‌تواند همه اين رشته‌ها را پنبه كند، توليد نفت آمريكا در هفته گذشته به بيشترين ميزان ۲ سال گذشته رسيده است.تمديد توافق كاهش توليد به مدت 6 ماه ديگرعه گذشته، قيمت نفت خام برنت درياي شمال به 51 دلار و 96 سنت، نفت خام وست تگزاس اينترمديت آمريكا به 50 دلار و 27 سنت و بهاي نفت اوپك به 50 دلار و 48 سنت در هر بشكه كاهش پيدا كرد.سهام بخريم يا نخريم؟ به اينكه قيمت نفت رشد داشته، تصور مي‌رود كه گروه پالايشي‌ها و پالايشگاهها هم، مستعد رشد باشند؛ اما در مجموع، تا انتخابات، شاخص بورس مثبت خواهد بود؛ اگرچه ممكن است اين رشد به صورت دستوري باشد؛ اما به مديريت كاهش قيمت نفت، مهار تورم و ثبات اقتصاديمجموعه دستاوردهاي دولت در زمينه مديريت كاهش قيمت نفت، مهار تورم و ثبات اقتصادي نشان ‌مي‌دهد اقتصاد كشور در برابر تكانه‌هاي داخلي و خارجي اقتصادي در سه سال و نيم گذشته به ميزان قابل توجهي مقاوم سازي شده است.قيمت نفت روز جمعه بار دديگر كاهش يافتقيمت نفت برنت در پايان معاملات ديروز ۸۲ سنت، معادل ۱.۶ درصد افت كرد و به ۵۱ دلار و ۳۷ سنت رسيد.قيمت نفت كاهش يافتقيمت نفت در معاملات امروز در ميان نگراني‌ها در مورد كاهش هدف‌گذاري رشد اقتصادي چين كاهش يافت و بشكه‌اي 55.58 دلار فروخته شد.روسيه تا ۲۰ سال آينده بازار گاز اروپا را در دست مي‌گيردمه افزايش قيمت نفت در بازار جهاني است. وي ادامه داد: قيمت گاز به قيمت نفت بستگي دارد، اما اين بستگي به صورت روزانه نيست و براساس متوسط قيمت نفت طي 6 تا 9 ماه گذشته تعيين مي‌شود كه همين امر قيمت گازآمريكا بازار نفت را چگونه مي‌بيند؟ه ميانگين قيمت نفت برنت در بازار در سال 2017 معادل 55 دلار و در سال 2018 به بشكه اي 57 دلار برسد. موازي با قيمت نفت برنت، قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز پيش بيني مي شود كه يك دلار كمتر از قيمت نفت قيمت نفت ۴ سنت افزايش يافتوجب شد تا قيمت نفت امروز شاهد افزايش باشد، اما افزايش توليد در ساير نقاط جهان موجب شد تا رشد قيمت ها جزئي باشد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت امروز با 4 سنت افزايش نسبت به رقم پاياني جلسنفت در منگنه شيل و اوپكرويترز اعلام كرد:علي‌رغم بالا رفتن قيمت نفت با اجراي ۹۰درصدي تعهدات اوپكي‌ها به توافق كاهش توليد، افزايش تعداد دكل‌هاي فعال نفتي آمريكا مانعي براي افزايش بيشتر قيمت‌ها شد.بازگشت قدرتمندانه توليد نفت ايران به پيش از تحريم هااس و سقوط قيمت نفت شد. كارشناسان پيش از اين تصور مي كردند كه سال ها طول مي كشد تا ايران بتواند ظرفيت هاي خود را بازسازي كند و به سطح پيش از تحريم ها برساند اما همه اين تحليل ها اشتباه بودند. با قيمت نفت به ۵۵ دلار و ۵۲ سنت رسيدقيمت نفت برنت در پايان معاملات ديروز ۷۲ سنت كاهش داشت و به ۵۵ دلار و ۵۲ سنت رسيد.