قيمت نفت | پیام ساختمان

قيمت نفت

عربستان سهم بازار نفت منطقه را به ايران واگذار مي‌كندبالا بردن قيمت نفت كاهش دهند. «كريستف راحل» در كنفرانسي در دوبي، گفت: «اگر شما درباره برندگان بازار نفت صحبت مي‌كنيد بايد روي ايران و عراق متمركز شويد». بر اساس اين گزارش كشورهای صادركننده نفتتوافق كدام بخش اقتصاد را نشانه مي‌گيرد؟براي سقوط قيمت نفت مي‌دانند اما شمس اردكاني معتقد است توافق تاثير قابل توجهي بر بازار نفت به جا نخواهد گذاشت. حالا حرف بر سر زمان است نه بازگشت يا عدم بازگشت. مقامات ايراني مي‌گويند شش ماه ديگر سهم‌سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیدايين آمدن قيمت نفت‌، محدوديت‌هاي مالي و ناقص ماندن پروژه‌هاي عمراني دولت تصميم به حذف يارانه کساني گرفت که نيازي به يارانه نداشتند‌. ما هم حرفي نداشتيم‌. حذف حدود 5 ميليون نفر از دريافت يارانه درآمسهم ناچیز ساختمان از یارانه تولیديين آمدن قيمت نفت‌، محدوديت‌هاي مالي و ناقص ماندن پروژه‌هاي عمراني دولت تصميم به حذف يارانه کساني گرفت که نيازي به يارانه نداشتند‌. ما هم حرفي نداشتيم‌. حذف حدود 5 ميليون نفر از دريافت يارانه درآممقصد سرمایه ها پس از کاهش سود بانکیقتصادي که قيمت نفت آن چند برابر کاهش يافته‌، خطرناک باشد‌. در متن زير ابتدا به تأثير نرخ سود بانکي در تک تک بازار‌ها خواهيم پرداخت و در ادامه نگاهي به تأثير آن بر بازار مسکن داريم‌. صنعت‌، نيازمنایران؛ بهشت فرار مالیاتی مسکنبران کاهش قيمت نفت (براي تامين هزينه هاي بودجه 94)اخذ ماليات را در اولويت قرار داده و فرار هاي مالياتي را به صفر نزديک کند به نظر مي رسد زمان آن فرا رسيده است که دولت نگاه جامعي نيز به اخذ ماليات برآينده روشن اقتصادي و ساختمانيرچند ارزش قيمت نفت که اصلي‌ترين منبع تأمين بودجه در فراق کسب ماليات ـ که باز در دريافت آن از شهروندان فاقد درآمد جاي بسي درنگ و تأمل است ـ به پايين‌تر از نصف قيمت چند ماه پيش سقوط کرده‌است و حداقل چشم انداز ساخت و ساز در سال آيندهما چنانچه قيمت نفت سير نزولي داشته باشد و از طرفي فروش نفت ما با مشکل مواجه شود‌، نمي‌توان چشم اندازي براي صنعت ساختمان متصور شد‌. ضمن اينکه برنامه‌ريزي‌هاي خوب دولت بدون پول و امکانات بي‌فايده‌است‌ چالش های افزایش قيمت حامل‌هاي انرژيكاهش شديد قيمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم.» اين لايحه زماني به مجلس تقديم شد كه قيمت نفت به حدود كمتر از 70 دلار به ازاي هر بشكه نفت خام رسيده بودفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 قوط جهاني قيمت نفت ،رسيدن به رشد اقتصادي مدنظر در افق 1404 ،تأثيرات بودجه انقباضي ،کاستن از شتاب تورم و کاهش بيکاري امري ضروري است . برخي کارشناسان معتقدند: بعد از رشد چشمگير شاخص بورس اوراق بهادار مقصدآینده نقدینگی ارزی سرگردانديگر کاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني درآمد‌هاي ارزي را کاهش داده‌است‌. حال به عقيده بسياري از کارشناسان نوسانات ارز‌، سکه و سقوط ارزش شاخص بورس نشانگر علامت‌هايي در حوزه اقتصاد و مسکن است‌. مطابق برآبازي تاج و تخت و قیمت نفتملك عبدالله 90 ساله موجب تلاطم موقتي در بازار نفت جهان شد، به‌گونه‌ای كه به هنگام تهیه این گزارش قيمت نفت «وست تگزاس اينترمديت» با افزايشي 2 درصدي به 47 دلار به ازاي هر بشكه رسيد و محموله‌هاي نفت برنت نيز به قيمت 49.30 دلار مبادله شد كه نسبت به روز پيش از آن 78 سنت افزايش داشته است.دود نفت در چشم مسکنکاهش قيمت نفت با تأخير تاثير بر بازار مسکن مي‌گذارد‌.نقمت نفت، نعمت ساختمانامروز ديگر نگاه به نفت مثل گذشته نگاه مصرفي به‌عنوان يك انرژي و يا يك نگاه صرف اقتصادي و كسب درآمد براي تأمين مايحتاج ساير صنايع نيست بلكه هدف صحنه‌گردانان نفتي فراتر از اينها است و چه‌بسا برخي از آنها اگرچه "بذركاهش قيمت نفت مي‌كارند" اما "محصول افزايش قدرت برداشت مي‌‌كنند". تجاري كردن انرژي نواين كشور قيمت نفت رفاه كاذبي را فراهم نياورده و سياست عمومي هم بر اين منوال است كه بر توسعه تكنولوژي منابع انرژي تجديدپذير بيفزايد‌. گرچه ضرورت توجه به اين نوع انرژي‌ها به دو دهه نرسيده‌است‌. اير
كاهش سهم درآمدهاي نفتي از بودجهظهارداشت: قيمت نفت از 104 دلار در سال 92 به 44 دلار به طور متوسط در سال 95 رسيد بنابراين مي توان گفت كه قيمت نفت بيش از 58 درصد كاهش يافت. وي افزود: از سال 92 تا 95 درآمدهاي نفتي 157 ميليارد دلار ببودجه های عمرانی کمتر از سالهای قبلي از كاهش قيمت نفت خبرداد. عددي كه او حدود 38 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است،از همين امروز نگرانی های بسياری را برای سرنوشت بودجه عمرانی در سال جاری ايجاد كرده است. تا پايان شهريور ماه كمتر ازبازار مسكن كشش افزايش قيمت نداردفت از رشد قيمت نفت، قيمت دلار و طلا تأثيرپذير نيست اما با صراحت مي‌توان گفت به دليل اينكه ميان عرضه و تقاضا توازن وجود ندارد و برخي بانك‌ها پول‌هاي هنگفت خود را وارد بازار مسكن مي‌كنند هر اتفاقي در باافول مسكن ۴۸ ماهه شدر از جمله قيمت نفت، مازاد تقاضاي مسكن، نرخ سپرده و نيز تسهيلات بانكي، مسير خروج از ركود اين بازار را باريك كرده است. با اين حال دو عامل افزايش نسبي صادرات نفت از اواسط سال ۱۳۹۴ و افزايش هشت برابري تسهآينده بازار جهاني نفتت. چنانچه قيمت نفت افزايش يابد، روند توليد نفت شيل افزايش خواهد يافت و چنانچه قيمت نفت كاهش پيدا كند اين روند كند خواهد شد اما متوقف نمي‌شود. بررسی عملكرد كشورهاي توليد كننده نفت در توافق اوپك همين مدت قيمت نفت اوپك هم در سال 2016 به كمترين ميزان از سال 2010 رسيده كه اجراي توافق اوپك تا حدودي توانسته قيمت را افزايش دهد اما اگر چه در اوايل اجراي توافق قيمت تا بشكه‌اي 57 دلار هم افزايش يافت عدم پايبندي برخي كشورها به توافق اوپكرويترز اعلام كرد قيمت نفت در بازارهاي جهاني با عدم پايبندي برخي كشورها از جمله عربستان به توافق اوپك كاهش يافت و به كمتر از ۴۸ دلار سقوط كرد.ابربدهی‌ها چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟از تحولات قيمت نفت در بازار جهاني همواره دولت‌ها را در معرض خطر عدم امکان ايفاي تعهدات و ايجاد کسري بودجه قرار مي‌دهد. در مسير حرکت به سمت افزايش اتکا بودجه دولت به درآمدهاي پايدار (ماليات)، سهم مالچالش تداوم رشد اقتصاد ايراناز انتظار قيمت نفت و موانع سياسي و اجتماعي براي ايجاد اصلاحات. در اين راستا، اقتصاد ايران از تعديل صورت گرفته در رشد اقتصادي منطقه مستثني نشده است. گرچه ايران در سال 2015 رشد اقتصادي منفي را تجربه حال مسكن در ايران به اين زودي خوب نمي‌شودد فزاينده قيمت نفت در بازار جهاني بازار مسكن نيز رشد قابل قبولي را در پيش گرفت و عملاً با توجه به روند آن دوران كسي تصور نمي‌كرد كه بازار مسكن پس از چند سال اين چنين درگير شود. اما كاهش قيمت نفت در باقيمت جهاني نفت افزايش يافتسقوط آزاد قيمت نفت كه هفته پيش با افزايش توليد نفت شيل آمريكا كليد خورد، ايفا كرده است. در همين حال، افزايش تعداد دكل هاي فعال حفاري نفت آمريكا در هفته گذشته، موجب از بين بردن تلاش هاي اوپك براي كارشته‌هاي اوپك پنبه مي‌شود؟در حاليكه كشورها تمديد ۶ ماه ديگر «توافق اوپك» را براي افزايش قيمت نفت دنبال مي‌كنند، تحليلگران مي‌گويند افزايش توليد «شيل» مي‌تواند همه اين رشته‌ها را پنبه كند، توليد نفت آمريكا در هفته گذشته به بيشترين ميزان ۲ سال گذشته رسيده است.تمديد توافق كاهش توليد به مدت 6 ماه ديگرعه گذشته، قيمت نفت خام برنت درياي شمال به 51 دلار و 96 سنت، نفت خام وست تگزاس اينترمديت آمريكا به 50 دلار و 27 سنت و بهاي نفت اوپك به 50 دلار و 48 سنت در هر بشكه كاهش پيدا كرد.سهام بخريم يا نخريم؟ به اينكه قيمت نفت رشد داشته، تصور مي‌رود كه گروه پالايشي‌ها و پالايشگاهها هم، مستعد رشد باشند؛ اما در مجموع، تا انتخابات، شاخص بورس مثبت خواهد بود؛ اگرچه ممكن است اين رشد به صورت دستوري باشد؛ اما به مديريت كاهش قيمت نفت، مهار تورم و ثبات اقتصاديمجموعه دستاوردهاي دولت در زمينه مديريت كاهش قيمت نفت، مهار تورم و ثبات اقتصادي نشان ‌مي‌دهد اقتصاد كشور در برابر تكانه‌هاي داخلي و خارجي اقتصادي در سه سال و نيم گذشته به ميزان قابل توجهي مقاوم سازي شده است.