قوه قضاييه | پیام ساختمان

قوه قضاييه

شناسنامه فنی چراغ خاموش صادر می شودري از جرم قوه قضاييه معتقدند كه با اجراي اين آيين‌نامه شاهد كاهش مراجعات به دادگستري‌ها با عناوين جعل و کلاه‌برداری، فروش مال غير، فروش چندباره ساختمان، عدم‌ انجام به‌موقع تعهدات و خسارات ناشی از آن خدشتي اردكاني رييس شدعاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دريافت كرده بودند، گردهم آمدند تا با راي خود براي انتخاب رييس اين دوره تصميم بگيرند كه سرانجام رياست به محمدرضا دشتي اردكاني سپرده شد.در اين جآمادگی تعاونی ها برای کمک به دولت هم که با قوه قضاييه در زمينه ارجاع شکايات اعضاي تعاوني‌هاي مسکن برقرار کرديم‌، خروجي داوري در اين مرکز بسيار رضايت بخش بوده و رسيدگي و حل و فصل اختلافات ميان اعضای تعاوني‌ها را در خارج از دادگاساماندهی پیش فروش ساختمان با وساطت بانک‌ها وقوع جرم قوه قضاييه، به‌عنوان نماينده حضور داشتم و تأکيد کردم، «عدم صدور شناسنامه فني ساختمان توسط شهرداري‌ها» است؛ در آيين‌نامه عنوان‌شده است که شهرداري‌ها مکلف هستند نسبت به هر واحد پيش‌فروش، شنتشدید برخورد با ساخت وساز های غیر مجاز استان از قوه قضاييه خواست، هنگام صدور حکم تخريب‌ها هرجا حکمي صادر مي‌شود مجموع ساخت‌وسازهاي غيرمجاز آن محل حکم تخريب دريافت کند.استاندار تهران عنوان کرد: اين‌گونه کارها سبب خواهد شد ذهنيت منفي در جامبه نـام گردشــگری زمین‌خواری می‌کننــدرت کشور ، قوه قضاييه بايد با هماهنگي يکديگر به‌صورت جدي به اين مسئله ورود کنند. اعتراض مردم به گود دیگر بابک زنجانیتمال دارد قوه قضاييه براي اين ملك نيز مانند خيابان ايران زمين تعيين تكليف كند گفت: زمين ايران زمين به عنوان ديون بابك زنجاني به وزارت نفت واگذار شد و ممكن است قوه قضاييه براي اين ملك نيز تعيين تكلي
نفس‌هاي آخر سه موسسه غيرمجازك مركزي و قوه قضاييه در حال تعيين وضعيت سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي خود است، موسسه آرمان كه پيش‌تر شامل ۱۰ تعاوني بود و ۸ تعاوني آن به موسسه كاسپين منتقل شد، خود از حاشيه سازان بازار است. اكنون دو تعاوني برخورد جدي تر با موسسات پولي غيرمجازمعاون اول قوه قضاييه نيز در اين نشست با تاكيد بر ضرورت ممانعت و برخورد جدي با مؤسسات اعتباري غيرمجاز، گفت: بايد ساز و كاري در كشور مهيا شود تا مردم بتوانند نقدينگي هاي خرد خود را در قالب توليد به جريااعلام ورشكستگي ترفندي براي عدم پرداخت معوقات بانكينمايندگان قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي و دبيرخانه ستاد در خصوص موضوع اعلام ورشكستگي برخي از بدهكاران بانكي، راهكارهاي اجرايي موثر را براي پيشگيري از سوء استفاده افراد و ترفند توسل به اعلام ورشكستگي بفساد سيستمي كاملا شايع شده استمعاون اول قوه قضاييه در حال برگزاري است گفت: بر اساس يك آمار منتشر شده در سال 2014 بيش از 60 درصد افرادي كه براي جرايم غير عمد با مشكل مواجه شده‌اند و حتي بازداشت شده‌اند مربوط به چك‌هاي برگشتي و جرايمرگ سالانه ۹۰۰ نفر در حوادث ناشي از كارهاي ساختمانيينه بايد، قوه قضاييه اظهارنظر كند و مقصران را شناسايي كند. مظاهريان تصريح كرد: كارگروه حوادث ساختماني، بحث را معطوف به مسائل فني كرده است و تا افراد بتوانند در بحث فني متوجه اشكالات شوند و در فرآين